Spunsning

 • Renovering af Kalundborg Vesthavn, Etape 1 og 2

  Projektet omhandler renovering af Kalundborg Vesthavn, herunder bl.a. etablering af spuns og støttemure i Kalundborg Havn.

  ->  Se referencen

 • Vordingborg Havn, Etape 2 og 3

  Projektet omhandler udvidelsen af Vordingborg Havn, der bl.a. indebærer spunsramning i vand og omfattende materialehåndtering.

  ->  Se referencen

 • Etablering af gangtunnel mellem DTU-bygninger

  Etablering af gangtunnel mellem to DTU-bygninger

  ->  Se referencen

 • Ny sluse ved Henne Mølleå

  Nedbrydning af eksisterende og etablering af nyt sluseportsarrangement ved Henne Mølleå.

  ->  Se referencen

 • Spunsning til byggegrube for lejlighedsbyggeri

  Opgaven omfatter spunsning i forbindelse med klargøring til byggegrube til lejlighedsbyggeri.

  ->  Se referencen

 • Stubbekøbing Havn - Renovering af Sydkajen

  Renovering af kajstrækning i Stubbekøbing Havn, hvor eksisterende kaj var i meget ringe forfatning. Kajen blev opgraderet til en fremtidig belastning på 20 ton/m2.

  ->  Se referencen

 • Odense Havnebad

  I forbindelse med udviklingen af Odense Havn fra Industri til beboelse og opholdssted blev Odense havnebad opført.

  ->  Se referencen

 • Nyborg Marina - Ny Havnekaj

  Renovering af kajstrækning ved Nyborg Marina, hvor eksisterende kaj var i meget ringe forfatning. Ny kaj er forstærket med 6 meter lange spunsjern og et ankersystem.

  ->  Se referencen

 • Agger Havn - Forstærkning af kaj

  Forstærkning af 160 lbm. spunsvæg ved placering af nye spunsjern uden på de gamle.

  ->  Se referencen

 • Middelfart - Renovering af sluseport

  Demontering af eksisterende sluseport og ramning af spuns foran den eksisterende betonvangere og etablering af ny sluseport.

  ->  Se referencen

 • Sønderborg Havn - Renovering af kajstykker ved Chr. X's Bro

  Renovering af 2 kajstrækninger ved Sønderborg Havn, hvor eksisterende kaj var i meget ringe forfatning. Nye strækninger er forstærket med hhv. 12,00 og 14,50 meter lange spunsjern.

  ->  Se referencen

Hent profilbrochure

Nyheder fra Munck Havne og anlæg

15

DEC

Stigende aktivitet og væsentligt forbedret resultat i Munck Gruppen

Munck Gruppen A/S har i regnskabsåret 19/20 øget sin omsætning til 2,5 mia. DKK. De samlede danske aktiviteter løfter både omsætning og overskud. De udenlandske aktiviteter vokser ligeledes og står for knap 25 % af omsætningen. Koncernens resultat ender på

20

NOV

Dronefilm fra Enghave Brygge, København

I september 2020 påbegyndte Munck Havne & Anlæg udførelse af træbrygger, havne samt flydepontoner på Enghave Brygge i Københavns Sydhavn.

->  Se alle nyheder