Referencer

Munck Havne & Anlæg er en stærk og troværdig aktør med stor kapacitet og mange års virke i branchen. Vi råder over de nødvendige ressourcer og den rette ekspertise til udførelse af selv de mest omfattende og komplekse anlægsprojekter. Ydermere er vi specialister i vandbygning - herunder opførelse og renovering af havne- og marineanlæg, anløbsbroer, uddybning og kystsikring mv.

 

Du finder et udvalg af vores projekter via nedenstående kategorier: 

 

Trafikal infrastruktur

Vandbygning og fundering

Byrum, belægninger og LAR

Forsyningsinfrastruktur