Nyt byrum på Torvet i Nyborg

I oktober 2019 påbegyndte Munck Havne & Anlæg en omfattende renovering af Torvet i Nyborg

Projektet udføres i to store etaper, hvor første etape strækker sig frem til sommeren 2020, og omfatter rydning af eksisterende belægninger og inventar. Etape to udgøres af vejen rundt om Torvet og forventes afsluttet ultimo 2020.

 

Entreprisen er en del af et større renoverings- og udbygningsprojekt, som udføres på og omkring Nyborg Slot. Grundet byens royale historik har projektet tiltrukket sig stor opmærksomhed fra arkæologer, der har gjort mange spændende fund i forbindelse med udgravninger - deriblandt den oprindelige brostensbelægning, fundamenter til middelalderhuse, vandrør fra 1500-tallet samt en vej fra 1200-tallet med hjulspor fra datidens hestevogne. Disse fund vil indgå i Torvets endelige fremtoning og bl.a. vil de udgravede brosten blive genbrugt i Torvets nye belægning.  

 

Eftersom arbejdet udføres i Nyborg centrum, stilles der særlige krav til logistik og trafikafvikling i området omkring torvet, således byens borgere påvirkes mindst muligt under udførelsen.

 

Det færdige Torv vil stå færdigt i 2020 som et smukt multifunktionelt byrum med belægning i nordisk granit inspireret af den oprindelige turneringsplads, Christian 3. etablerede midt i 1500-tallet.

 

Indsatser: 

 

Betonarbejder: Bl.a.: armeret betonplade under vandkunst, vandreservoir, lyslederbrønde og juletræsfundamenter.  

Brolægningsarbejder: Ca. 5.000 m2 bestående af diverse granitsten. 

Jordarbejder: Afgravning og bortkørsel af 5.000 tons jord. Tilkørsel af 4.800 tons bundsikring samt 1.500 tons stabilgrus.  

El-arbejder: Bl.a.: hæve/sænke teknikbrønde, belysningsamaturer og gadelysmaster, teknikrum med div. strømtilslutninger til vandkunst og teknikbrønde.

Kloak- og afvandingsarbejder: Bl.a.: olieudskiller, sandfang, større beton rørbassin, dræn: 600 lbm inkl. brønde, spildevandsledninger, regnvandsledninger og trækrør.  

Rydningsarbejder, Beplantning og Vandkunstteknikarbejder 

Hent pdf

Kategori: Anlæg

Periode: 10.2019 - 11.2020

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 15.000.000,-

->  Se flere referencer

Hent profilbrochure

Nyheder fra Munck Havne og anlæg

23

JAN

Munck Gruppen øger omsætningen – og ser fremad efter hårde år i Island

Munck Gruppen A/S har i regnskabsåret 18/19 øget sin omsætning til 2,25 mia. DKK, hvilket er ca. 10 % højere end året før. Koncernens resultat ender på 15 mio. DKK før skat.

14

AUG

Munck indgår lufthavnskontrakter i Grønland

Munck Gruppen skal over de næste 4 år udføre lufthavnsbyggeri i henholdsvis Nuuk og Ilulissat. Dette er en realitet, efter der tirsdag d. 13. august 2019 blev skrevet kontrakt på Munck Gruppens, samlet set, hidtil største projekt til dato.

->  Se alle nyheder