Spunsning

 • Renovering af Kalundborg Vesthavn (Etape 1 og 2)

  Projektet omhandler renovering af Kalundborg Vesthavn, herunder bl.a. etablering af spuns og støttemure i Kalundborg Havn.

  ->  Se referencen

 • Vordingborg Havn, Etape 2 og 3

  Projektet omhandler udvidelsen af Vordingborg Havn, der bl.a. indebærer spunsramning i vand og omfattende materialehåndtering.

  ->  Se referencen

 • Etablering af gangtunnel mellem DTU-bygninger

  Etablering af gangtunnel mellem to DTU-bygninger

  ->  Se referencen

 • Spunsning til byggegrube for lejlighedsbyggeri

  Opgaven omfatter spunsning i forbindelse med klargøring til byggegrube til lejlighedsbyggeri.

  ->  Se referencen

 • Stubbekøbing Havn - Renovering af Sydkajen

  Renovering af kajstrækning i Stubbekøbing Havn, hvor eksisterende kaj var i meget ringe forfatning. Kajen blev opgraderet til en fremtidig belastning på 20 ton/m2.

  ->  Se referencen

 • Odense Havnebad

  I forbindelse med udvikliningen af Odense Havn fra Industri til beboelse og opholdssted blev Odense havnebad opført.

  ->  Se referencen

 • Nyborg Marina - Ny Havnekaj

  Renovering af kajstrækning ved Nyborg Marina, hvor eksisterende kaj var i meget ringe forfatning. Ny kaj er forstærket med 6 meter lange spunsjern og et ankersystem.

  ->  Se referencen

 • Agger Havn - Forstærkning af kaj

  Forstærkning af 160 lbm. spunsvæg ved placering af nye spunsjern uden på de gamle.

  ->  Se referencen

 • Middelfart - Renovering af sluseport

  Demontering af eksisterende sluseport og ramning af spuns foran den eksisterende betonvangere og etablering af ny sluseport.

  ->  Se referencen

 • Sønderborg Havn - Renovering af kajstykker ved Chr. X's Bro

  Renovering af 2 kajstrækninger ved Sønderborg Havn, hvor eksisterende kaj var i meget ringe forfatning. Nye strækninger er forstærket med hhv. 12,00 og 14,50 meter lange spunsjern.

  ->  Se referencen

 • Odense Havn - Lindøterminalen

  Projektet omhandler udvidelse af Lindø med etablering af 240 meter ny stålspunsindfatning.

  ->  Se referencen

Hent profilbrochure

Nyheder fra Munck Havne og anlæg

11

DEC

Munck Havne & Anlæg indgår kontrakt med Københavns Lufthavne A/S

Torsdag d. 6. december blev underskriften sat, og over de kommende 21 måneder vil Munck Havne & Anlæg være beskæftiget på entreprisen ’New Contact Stands E27 & E33’ for Københavns Lufthavne.

1

MAJ

Munck skal bygge broer og veje i Ghana

Munck Civil Engineering a/s har indgået kontrakt med Ghana Highway Authority om det Danida-finansierede projekt ’Danida Bridges in Northern Ghana’.

->  Se alle nyheder