Munck Havne og Anlæg

Referencer

 • Stubbekøbing Havn - Renovering af Sydkajen

  Renovering af kajstrækning i Stubbekøbing Havn, hvor eksisterende kaj var i meget ringe forfatning. Kajen blev opgraderet til en fremtidig belastning på 20 ton/m2.

  ->  Se referencen

 • Opførelse af Industrihal i Tiegentbyen

  Udførelse af jord-, kloak- og betonarbejder i forbindelse med opførelse af 28.000 m2 industrihal samt 23.000 m2 udenomsarealer.

  ->  Se referencen

 • Taarbæk - Kyststi - Springforbi

  I forbindelse med stormene i år 2013 tog kyststien mellem Taarbæk og Strandmøllekroen voldsom skade. Med et ønske om at reetablerer stien skulle kystsikringen forstærkes.

  ->  Se referencen

 • Betonarbejder på Kyndbyværket

  I forbindelse med stormene Bobil og Allan led Kyndbyværket voldsomt pga. oversvømmelser og de høje bølger. Derfor skulle værket sikres mod de kommende storme.

  ->  Se referencen

 • Nørreskiftevej - Vejudvidelse

  Udvidelse af Nørreskiftevej på Samsø.

  ->  Se referencen

Hent profilbrochure

Nyheder fra Munck Havne og anlæg

15

JUN

Nordisk kompetencepris til MUNCK

På Nordisk Vejforenings (NVF) kongres "Via Nordica 2016" i Trondheim har Munck netop vundet NVF’s Kompetencepris

10

MAJ

Attraktive erhvervsgrunde udbydes til salg

Ved Hjulby-afkørslen 5 km vest for Nyborg sælges attraktive erhvervsgrunde i ny udstykning. Byggemodningen er i fuld gang, og her bliver mulighed for at erhverve grunde til mange formål og i arealstørrelser fra 5.000 m2.

->  Se alle nyheder