Ballerup Boulevard – Med LAR

Fra hovedvej til bymidte

Projektet omhandler indsnævring af Ballerup Boulevard mellem Torvevej og Bybuen beliggende i Skovlunde bymidte. Entreprisen omfatter trafikafvikling, udførelse af nye belægninger (kørebane, cykelsti, fortove) og indbygning af rørbassiner, lednings- og brøndarbejder, el-arbejder, signalanlæg o.a. samt forberedelse til plantebede på de ikke-belagte arealer.

Trafikafvikling i trafikerede byområder
Entreprisens forskellige arbejder er udført på en stærkt trafikeret vej med ÅDT-tal på over 10.000. En effektiv trafikafvikling er en integreret del af Munck Havne & Anlæg a/s' virke ved anlægsarbejder, og på Ballerup Boulevard har fremkommeligheden under projektet ligeledes været velfungerende på selv de mest trafikerede vejstrækninger. Munck Havne & Anlæg a/s har på alle fagområder udført professionel håndtering af afspærring og kørebaneafmærkninger, herunder diverse interimsforanstaltninger og forlægning af trafik i overensstemmelse med de afspærringsplaner, der er udarbejdet af Munck Havne & Anlæg a/s og godkendt af vejmyndighederne.

Hovedmængder
Insitu støbning (Betonarbejde): 750 m2
Rørledninger, Ø1600: 300 lbm. i 4-5 m dybde
Afvandingssystemer med rørbassiner, rørledninger og brønde
Trafiksignalanlæg: 2 stk
Nedbrydning af eksisterende belægninger og installationer: 12.000 m2
Jordarbejder: 12.000 m3
Bundsikring: 3.000 m3
Stabilgrus: 2.500 m3
Asfaltbelægning på den nye kørebane med et spor i hver retning – op-stribning og skilte: 3.000 m2
Cykelsti udført med asfaltbelægning: 1.000 m2
Fortove udført i store vådstøbte fliser: 1.000 m2
El-arbejder (el-kabler i jord og tilslutninger samt placering af belysningsfundamenter): 600 lbm.
Levering og særning af chaussésten: 300m2

Hent pdf

Kategori: Anlæg

Periode: 06.2017 - 05.2018

Bygherre: Ballerup Kommune & Ballerup Afløb A/S. Kontaktperson: Herdis Baierby: herb@balk.dk / 24294910, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 20.000.000,-

->  Se flere referencer

Hent profilbrochure

Nyheder fra Munck Havne og anlæg

11

DEC

Munck Havne & Anlæg indgår kontrakt med Københavns Lufthavne A/S

Torsdag d. 6. december blev underskriften sat, og over de kommende 21 måneder vil Munck Havne & Anlæg være beskæftiget på entreprisen ’New Contact Stands E27 & E33’ for Københavns Lufthavne.

1

MAJ

Munck skal bygge broer og veje i Ghana

Munck Civil Engineering a/s har indgået kontrakt med Ghana Highway Authority om det Danida-finansierede projekt ’Danida Bridges in Northern Ghana’.

->  Se alle nyheder