Helhedsgenopretning af veje i KBH

Helhedsgenopretning af veje

Munck Havne & Anlæg er en af tre entreprenører på en stor rammeaftale med Københavns Kommune, hvor forskellige vejstrækninger skal helhedsgenoprettes. Vejprojekterne tildeles løbende gennem fire år, og MunckHavne & Anlægs første vejprojekt - Projekt Hulgårdsvej - blev tildelt og projekteret i 2017, og uførelsen startede op april 2018. 

Samarbejdet på rammeaftalen bærer gennemgående præg af tidlig inddragelse af entreprenøren, og således vil Munck Havne & Anlæg a/s typisk være med til at granske vejprojekterne og komme med tekniske input, før de startes op. Bl.a. har Munck Havne & Anlæg i denne forbindelse stået for udarbejdelse af trafikplaner.

Projekterne rummer forskelligartede genopretningsarbejder på veje, fortove og cykelstier, hvor Munck Havne & Anlæg står for alt fra opbrydning til retablering og finish.  Bl.a. udføres anlægs- og asfaltarbejde samt afvanding, højderegulering af brønde og deksler mv.  

De enkelte vejprojekter på rammeaftalen tilrettelægges efter de pågældende ønsker og behov fra Københavns Kommune. Arbejdet udføres på særdeles trafikerede strækninger og stiller således høje krav til professionel trafikhåndtering. 

Hent pdf

Kategori: Anlæg

Periode: 01.2018 - 12.2021

Entrepriseform: 4-årig rammeaftale

Entreprisesum: Kr. 200.000.000,-

->  Se flere referencer

Hent profilbrochure

Nyheder fra Munck Havne og anlæg

11

DEC

Munck Havne & Anlæg indgår kontrakt med Københavns Lufthavne A/S

Torsdag d. 6. december blev underskriften sat, og over de kommende 21 måneder vil Munck Havne & Anlæg være beskæftiget på entreprisen ’New Contact Stands E27 & E33’ for Københavns Lufthavne.

1

MAJ

Munck skal bygge broer og veje i Ghana

Munck Civil Engineering a/s har indgået kontrakt med Ghana Highway Authority om det Danida-finansierede projekt ’Danida Bridges in Northern Ghana’.

->  Se alle nyheder