Trælastholmen og Holmegaderne

Hent pdf

Kategori: Byrum, belægninger og LAR

Periode: 09.2019 - 08.2021

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 47.000.000,-

Projektet omhandlede anlæg af tre nye veje, tilslutning til eksisterende veje samt insitu-støbning af to nye vejbroer beliggende i Københavns Nordhavn. Der blev ligeledes udført jord-, belægnings-, afvandings-, belysnings- og beplantningsarbejder samt udgravet til kanal, der blev indfattet af spuns, der blev rammet ned i kalken. Der blev ligeledes anlagt forsyningsledninger. 

Arbejderne blev udført udføres i et område med stor daglig trafik og mange andre igangværende entrepriser, hvilket stillede store krav til god trafikhåndtering og logistikplanlægning. Munck har igennem hele perioden haft et tæt samarbejde med By & Havn med henblik på optimering af projektet. Det gode samarbejde har medført, at Munck har fået en række ekstraarbejder i området.

Som en del af projektet udførte Munck en lang række belægningsarbejder, herunder omkring Hotel Comwell. Der er bl.a. lagt store præfabrikerede betonfliser i hele området. Projekt indebar ligeledes beplantningssarbejder inklusiv vækstlagsopbygning. Der er blandt andet plantet 32 træer og
1250 stauder samt sat 1250 løg.

Den udgravede kanal blev indrammet af 20 meter lange spunsprofiler, der blev rammet ned i kalken. Efterfølgende blev
spunsen beklædt med egetræ.

Endeligt udførte Munck hele forsyningsnettet i området, herunder fjernvarme og -køling, spildevand, afvanding og drikkevand. Der blev udført mange dybe udgravninger i projektet i forbindelse med udgravning af kanalen og ledningsarbejderne. Området er kendetegnet ved mange eksisterende ledninger og Munck var ansvarlige for den omfattende koordinering med ledningsejere.

Udvalgte hovedmængder:

Konstruktioner
- 2 stk. broer
- 700 m3 beton
- 140 ton armering
- 28 stk. rammet pæle
- 25.000 kg stål til siddetribune
- 260 m2 træbeklægning på siddetribune
- 8 stk master + arm at montere på bro

Jordarbejder, samt kanaludgravning
- 17.000 m3 jord, afgravning og bortskaffelse til deponi
- 2.000 m2 rodvenlig bærelag
- 20 lbm spuns, at levere og nedbringe

.

.

.

.

Vej og belægningsopbygning
- 3.300 m2 asfalt
- 450 m Bordurkantsten
- 1.200 m2 Præfabrikerede betonfliser
- 3.500 m3 Bundsikringsgrus, levering og indbygning
- 1.500 m3 Stabiltgrus, levering og indbygning

Beplantning
- 32 træer
- 1250 stauder
- 1250 løg.


Forsyningsnet

Regnvand
- 11 stk brønde
- 147 m tætte ledninger

Spildevand
- 6 stk brønde
- 171 m tætte ledning

Drikkevand
- 240 m støbejerns ledning
- 1 stk. rørgennemføring i bro

Fjernkøl
- 200 m klasse 0 præisolerede rør
- 1 stk. montering af fjernkøl i bro

Fjernvarme
- 230 m klasse 2 præisolerede rør
- 1 stk. montering af fjernvarme i bro

Belysning
- 22 belysningsmaster og dertilhørende trækrør og kabler

Se flere referencer