Viborgvej 4 spor, Etape 3+4

Hent pdf

Kategori: Trafikal infrastruktur

Periode: 10.2021 - 05.2023

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 49.000.000,-

Viborgvej er en af de største vestlige indfaldsveje til Aarhus og en af Aarhus' mest trafikerede strækninger, med et ÅDT på over 20.000. Vejen har igennem en årrække haft kapacitetsudfordringer og skulle derfor udvides fra to til fire spor, hvilket har øget fremkommeligheden på strækningen markant. .

Nærværende projekt omfattede udvidelsen på strækningen mellem Havkærvej og Tilst Vestervej, med en samlet strækning på over 2 km. Projektet indebar bl.a. jord-, afvandings- og kloakarbejder, opbygning af ny vejkasse, etablering af 3 regnvandsbassiner, udvidelse af to eksisterende stitunneler, samt etablering af 2 km. dobbeltsidet cykelsti.   

Viborgvej skulle være i drift under hele udførelsesperioden, hvilket stillede store krav til god trafikhåndtering fra Muncks side, da Munck var ansvarlige for trafikafviklingen. 

Udvalgte hovedmængder:

  • Jordarbejder: 52.000 m3
  • Dræn: 3,7 km
  • Kloak: 4,4 km
  • Bundsikring: 10.000 m3
  • Stabilgrus: 6.000 m3
  • Asfalt: 29.000 m2
  • Kantsten: 4,5 km
  • Astribning: 9 km
  • Beton: 111 m3

Se flere referencer