Nykøbing F. Renseanlæg

Hent pdf

Kategori: Forsyningsinfrastruktur

Periode: 06.2020 - 11.2022

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 125.000.000,-

Projektbeskrivelse

Projektet omfatter udbygning og renovering af Nykøbing Falster Renseanlæg, som en del af Guldborgsund Forsyning projektet: "Mod nye tider".


Entreprisen omfatter opførelse af en multibygning, der indkapsler alle installationer (inkl. slambehandling) i et lukket miljø med undertryk i lokalerne og aktivt kulfilter på udsugningen, så både støj- og lugtgener undgås. Endvidere omfatter multibygningen mandskabsfaciliteter.


Projektet indebærer ligeledes opførelse af en ny indløbspumpestation og en modtagerstation for septisk slam samt fordelerbygværk og slampumpestation tillige med to efterklaringstanke og et udløbsbygværk. Pumpestationen er udført med 4 stk. pumper med kapacitet på 500 m3/h hver.


Ydermere opføres to sparebassiner á 5.000 m3 og et eksisterende sparebassin med en kapacitet på 3.000 m3 renoveres. Disse udføres som første etape af projektet, hvilket reducerer risikoen for overløb (aflastninger) fra renseanlægget til Tingsted å markant. Til alle bygværker hører desuden nye maskin- og elinstallationer samt systemprogrammering.


Endeligt etableres 2 underjordiske efterklaringstanke på 4.000 m3 pr. styk. Området er kendetegnet ved dårlige jordbundsforhold og der er gennemført 2.000 m3 jordbundsudskiftning.


Projektet udføres som en udvidet hovedentreprise, hvilket betyder, at Munck som hovedentreprenør bl.a. har stået for projektering af alle betonkostruktioner og -elementer samt detailprojekteringen af maskin-, el- og styringsarbejderne (SRO) i tæt samarbejde med en underentreprenør, i tillæg til selve udførelsen af projektet.

Udvalgte Hovedmængder:
- Pumpestation med en kapacitet på 2.000 m3/h
- Kabler og føringsveje: Til alle komponenter, pumper mv.
- Indløbsstation: 8x8x8 m insitu betonkonstruktion
- Spetisk slam modtagestation: 2 PE-brønde og aflæsningsplads
- Sparebassin: 2 stk. med en diameter på 36 m. og en højde på 6 m.
- Efterklaringstank: 2 stk. med en diameter på 32 m. og en højde på 5,2 m.
- Maskin- og EL-arbejder: For alle nye konstruktioner og tilhørende programmering, CE-mærkning mv.
- Fordelerbygværk: Insitu betonkonstruktion mellem efterklaringstanker
- Ledningsarbejder: Nye PE-ledninger mellem alle konstruktioner
- Multibygning. 100 m2 inkl. showroom og velfærdsfaciliter

Se flere referencer