Nykøbing F. Renseanlæg

Hent pdf

Kategori: Forsyningsinfrastruktur

Periode: 06.2020 - 11.2022

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 110.000.000,-

Projektbeskrivelse

Munck Havne & Anlæg a/s har indgået kontrakt med Guldborgsund Forsyning om renovering af Nykøbing F. Renseanlæg. Anlægsarbejdet er det fjerde og største af fem hovedentrepriser i forbindelse med renoveringsprojektet ’Mod nye tider’.

 

Entreprisen omfatter opførelse af en multibygning, der indkapsler alle installationer (inkl. slambehandling) i et lukket miljø med undertryk i lokalerne og aktivt kulfilter på udsugningen, så både støj- og lugtgener undgås. Endvidere omfatter multibygningen mandskabsfaciliteter.

 

Projektet indeholder også opførelse af en ny indløbspumpestation og en modtagerstation for septisk slam samt fordelerbygværk og slampumpestation tillige med to efterklaringstanke og et udløbsbygværk. Ydermere skal der opføres to sparebassiner á 5.000 m3. Disse vil blive opført som første etape af projektet, hvilket vil reducere risikoen for overløb (aflastninger) fra renseanlægget til Tingsted å markant. Til alle bygværker hører desuden nye maskin- og elinstallationer samt systemprogrammering.

Se flere referencer