Tietgenbyen - Opførelse af Industrihal

Hent pdf

Kategori: Byrum, belægninger og LAR

Periode: 01.2013 - 02.2016

Bygherre: BOKA GROUP A/S. Kontakt: Henry Johansen, Mail: henry@bokagroup.dk, C. F. Tietgens Boulevard 30, 5220 Odense SØ

Entrepriseform: Fagentreprise

Entreprisesum: Kr. 35.000.000,-

Sted: Tietgenbyen, M. P. Allerups Vej 45, 5220 Odense SØ

Projektbeskrivelse

I forbindelse med opførelsen af den 28.000 m2 store industrihal har Munck Havne & Anlæg udført alle jord-, kloak- og belægningsarbejder inden for hallen samt på 23.000 m2 belægningsarealer. Munck Havne & Anlæg stod for udførelse af alle kloakarbejder, hvor der blev lagt 1.500 meter kloak. Derudover stod Munck Havne & Anlæg for at etablere afvandingen på 23.000 m2. Afvandingen blev udført ved etablering af 500 meter lufthavnsdræn.

 

Derudover udførte Munck Havne & Anlæg alle stribefundamenter og punktfundamenter til alle væggene og søjler til industrihallen. Til udstøbningen af fundamenterne blev der anvendt 3.500 m3 beton. Inde i industrihallen blev der udstøbt 28.000 m2 industrigulve. Alle gulve blev udstøbt med laserstyret maskiner og derefter pudset. Til udstøbningen af gulvene blev der anvendt 5.100 m3 beton.

 

Munck Havne & Anlæg stod derudover for rejsning af alle væg- og dækelementer til industrihallen.

Se flere referencer