Lemvig Havn - Renovering af Vestlig Dækmole

Hent pdf

Kategori: Vandbygning og fundering

Periode: 09.2014 - 07.2015

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 28.000.000,-

Projektbeskrivelse

I efteråret 2013 måtte den gamle dækmole i Lemvig bukke under for stormene Allan og Bodil. I forbindelse med etablering af den nye ca. 210 meter lange dækmole er konstruktionen flyttet 60 meter længere ud i fjorden, så der kommer et større havnebassin. Dette giver mere plads til flere sejlere, som ud over en ny mole også får mulighed for at lægge til på en ny 150 meter lang flydebro. Projektet indeholder desuden etablering af bølgeskærm.

 

I forbindelse med udførelsen er den eksisterende forbindelsesbro blevet forlænget med 60 meter for at have sammenhæng med den nye dækmole. Forbindelsesbroen opføres på 36 meter lange betonpæle. Oven på betonpælene støbes et stort pæleåg, der til sidst beklædes med kraftige planker i tropisk træ. Projektet indebærer i det hele taget store mængder træarbejder. Projektet indeholder også bæredygtighedstiltag i form af transport af materialer til deponi på land for senere genbrug til f.eks. landindvinding.

 

Udvalgte mængder:

 

• Samlet udførelsesareal: 12.000 m2
• Ramning af tropiske komposit pæle (som skråpæle 1:2): 237 stk. med en længde på 29 m
• Omfang af tropiske komposit pæle: 450 m3
• Brug af 36 m lange betonpæle
• Spuns: Forlængelse af 60 m forbindelsesbro med tilhørende azobé spuns
• Spuns: Nedrivning af 200 m løbende eksisterende mole med azobe spuns
• Uddybning: 8.000 m3 mellem eksisterende og ny vestlige dækmole

Se flere referencer