Lemvig Havn - Renovering af Vestlig Dækmole

Hent pdf

Kategori: Vandbygning og fundering

Periode: 09.2014 - 07.2015

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 28.000.000,-

Projektbeskrivelse

I efteråret 2013 måtte den gamle dækmole i Lemvig bukke under for stormene Allan og Bodil. Der skulle derfor etableres en ny 210 meter dækmole i træ. Denne nye konstruktion blev flyttet 60 meter længere ud i fjorden end den gamle, hvilket skabte  et større havnebassin. Det gav ligeledes plads til flere sejlere, som ud over en ny mole også fik mulighed for at lægge til på en ny 150 meter lang flydebro. Projektet indebar ydermere etablering af bølgeskærm.

 

I forbindelse med udførelsen blev den eksisterende forbindelsesbro forlænget med 60 meter for at have sammenhæng med den nye dækmole. Forbindelsesbroen blev opført på 36 meter lange betonpæle. Oven på betonpælene blev der påstøbt et stort pæleåg, der til sidst blev beklædt med kraftige planker i tropisk træ. Projektet indebar i det hele taget store mængder træarbejder. Projektet indebar bæredygtighedstiltag i form af transport af materialer til deponi på land for senere genbrug til f.eks. landindvinding.

 

Udvalgte mængder:

 • Samlet udførelsesareal: 12.000 m2
 • Ramning af tropiske komposit (basralocus + gran) pæle (som skråpæle 1:2): 242 stk. med en længde på 29 m
 • Omfang af tropiske komposit pæle: 450 m3
 • Brug af 36 m lange betonpæle, rammet 1:1, dobbelt kobling
 • Spuns: Forlængelse af 60 m forbindelsesbro med tilhørende azobé spuns
 • Spuns: Nedrivning af 200 m løbende eksisterende mole med azobe spuns
 • Uddybning: 8.000 m3 mellem eksisterende og ny vestlige dækmole
 • Ramning af 11 stk. Ø508 mm stålrør
 • 150 meter flydebro
 • Totalt ca. 1.000 m3 træ - foruden træpæle, heraf 400 m3 azobé og 100 m3 trykimprægneret fyr
 • 40 stk. fortøjningspæle, L = 12 m
 • 7 stk. kighuller i fiberbeton med 3 lags hærdet glas for udsigt
 • 56 m3 beton støbt over åbent vand

Se flere referencer