Helhedsgenopretning af Jagtvej

Hent pdf

Kategori: Trafikal infrastruktur

Periode: 02.2021 - 12.2022

Entrepriseform: Totalentreprise

Entreprisesum: Kr. 36.000.000,-

Projektet omhandlede en helhedsgenopretning af Jagtvej mellem Nørrebro Runddel og Vibenshus Runddel, en samlet strækning 3,2 kilometer. Strækningen er en vigtig trafikåre med et ÅDT på 19.700 køretøjer og 10.000-15.000 cyklister. Området er kendetegnet af mange beboelsesejendomme, erhvervsdrivende samt cafeer med udendørsservering. Der var derfor et særligt fokus på optimeret trafikafvikling og et højt niveau af tilgængelighed på projektet samt på sikkerheden for såvel borgere som medarbejdere. Munck var ansvarlig for trafikhåndteringen på projektet.

Helhedsgenopretningen indebar, at strækningen blev genoprettet 1:1 fra facade til facade. Det betød, at kørebaner, stoppesteder, vejbrønde, stikledninger, fortov, cykelsti, parkeringsarealer, belysningskabler og signalanlæg på strækningen blev genoprettes til nutidig standard. Hvor der tidligere var begrænset fremkommelighed for borgere med mobilitetshandicap, sikrede genopretningen hensigtsmæssige forhold for disse. Som en del af genopretningen af kørebanerne blev der udlagt støjreducerende asfalt. Projektet indebar således grave- og belægningsarbejder regnvandledninger og fornyelse af plantebede.

Udvalgte hovedmængder:

- Kantsten: 3.200 lbm
- Fortov: 1.600 lbm
- Asfalt: 28.000 m2
- Regnvandsledninger: 250 lbm
- Københavneroverkørsler: 37 stk.
- Rodvitalisering: 29 stk.
- Beskyttelse af træer: 232 stk.

Se flere referencer