Adgangsvejen til Lynetteholmen

Hent pdf

Kategori: Trafikal infrastruktur

Periode: 12.2021 - 03.2023

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 220.000.000,-

For at skabe optimale adgangsforhold til Københavns nye bydel Lynetteholmen og samtidig føre lastbiltrafikken uden om byen, skulle der etableres en adgangvej til Lynetteholm på 3,6 km.

Projektet var komplekst og indebar mange forskellige anlægstekniske discipliner og skulle gennemføres på lidt over et år. Projektet omfattede bl.a. etableringen af fangedæmning foran B&W dok, etablering af dæmning og klapbro inkl. betonarbejder ved Margretheholms Havn, etablering af dæmning over Prøvestenskanalen inkl. rørgennemføring, etablering af jordmodtageanlæg (inkl. betonarbejder, vejebod, belægninger, el- og belysningsarbejder samt vand- og elforsyning mv. til administrationsbygning mv.), en ny vej på Prøvestenen samt vejafvanding og vandforsyning mv., etablering af signalreguleret kryds og vejbelysning, mv.

Som en del af projektet blev der etableret en 190 lbm forankret indfatningsvæg i forbindelse med fangedæmningen, som blev udført fra vandsiden. En lang række af projektets arbejder blev udført fra vandsiden, herunder opbygning af dæmninger, betonarbejder, fenderarbejder, stenarbejder, uddybningsarbejder og indfyldning af sand. Som en del af projektet blev der oprenset 5.500 m3 gytje og blev samlet indbygget 60.000 m3 sand i dæmninger. I dæmningerne er
der indbygget ledninger. Der blev ligeledes rammet 110 betonpæle.

Der blev ligeledes etableret en byggegrube i vand med spuns. Der blev efterfølgende insitustøbt et større udløbsbygværk i byggegruben.

Bæredygtighed har været et særligt fokuspunkt i såvel tilbuds- som udførelsesfasen og Munck har deltaget i udvikling af et nyt materialepas for anlægsprojekter under udførelsen, ligesom der er gennemført et udviklingsprojekt omhandlende brug af slaggegrus som et af lagene i vejen for at spare på ressourcer, ligesom slaggegrus er i stand til at binde CO2 fra sine omgivelser.

Udvalgte hovedmængder:

 • Spuns: 730 ton
 • Betonpæle: 110 stk., 1800 lbm
 • Beton: 1.000m³ /2.400 ton
 • Jord: 30.000 m³
 • Asfalt: 11.200 ton (KVS, ABB og GAB)
 • HBB: 25.000 m²
 • Stabilt grus: 30.000 m²
 • Bundsikring: Ca. 31.500 m²
 • Dæmninger: Sand ca. 73.000 m³, Sten (sprængsten og dæksten) ca. 26.000m³, Geotekstil, ca. 14.000 m²
 • Spildevandledninger: 1000 lbm
 • Drikkevandsledninger: 375 lbm
 • Uddybning: 5.500 m3
 • Størrelse på klapbro: 90 tons, 11x14 m

Se flere referencer