Engholm Træbrygger og Centralhavnen

Hent pdf

Kategori: Vandbygning og fundering

Periode: 09.2020 - 07.2021

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 50.000.000,-

Munck blev i 2020 tildelt projektet Engholm Træbrygger, der under udførelsen blev udvidet med Centralhavnen og anlæggelsen af Nelson Mandelas Allé. Projektet gennemføres i et område med stor anlægsaktivitet og meget trafik og der var derfor været særlig fokus på god logistik, trafikhåndtering, planlægning og grænsefladehåndtering for at sikre en god udførelsesproces. 

Engholm Træbrygger omhandlede primært etableringen af bade-, flyde- og bådebroer i azobé-træ. Der etableres i denne forbindelse to mindre lystbådehavne med plads til i alt 50 både samt 43 private badebroer. Tilsvarende blev der etableret 9 opholdsbrygger i variende udforming fra 14-75 meters længde. Endelig er der etableret 10 flydebroer fra 5-13 meters længde. Der har i projektet været stort fokus på høj kvalitet, for at resultaterne kan matche de eksklusive boliger på Enghave Brygge. Alle arbejder udføres i forbindelse med træbryggerne er udført fra søsiden.

Under udførelsen af træbryggerne, blev projektet udvidet til at inkludere etableringen af Centralhavnen samt dertilhørende infrastruktur på Enghave Brygge. Centralhavnen, der rummer 70 bådepladser, er udgravet, afgrænset med forankret spuns AZ14-770 10/10, i alt 170 lbm. De ti meter lange spunsjern skulle rammes i kalken og blev forankret med forborede jordankre.

For at gøre plads til Centralhavnen er eksisterende vej blevet omlagt, tilsvarende er eksisterende kølevandsindtag blevet nedbrudt i forbindelse med udgravning til havnen og der er blevet etableret et nyt kølevandsindtag til Ørstedsværket. Et  nyt kølevandsindtag blev insitu-støbt ifm. den eksisterende kølevandkanal i beton.

Omkring det eksisterende kølevandsindtag var en granitoverbygning og kajvæg bestående af granit.  Disse blev forsigtigt nedbrudt, da granitstenene skulle bevares og 5 meter af granitvæggen blev efterfølgende genopbygget.

Ydermere er der i forbindelse med vejomlægningen ligeledes blevet omlagt el-, vand,- spildevand-, regnvands- og fjernkøleledninger. 

Som en del af projektet blev der etableret friholderværk og kajudstyr. 

Udvalgte hovedmængder:
- 380 m3 Azobé-træ
- Spuns ca. 252.500 kg. – 2.200 m2. – 250 lbm
- 180 meter stræk dobbelt UNP280 + 16 m HEB400 stræk
- 42 Forborede jordanker
- Nedbrydning af 125 lbm Kølekanal til Ørsteds værket. Bestående af 2 kamre – dimensioner ca. 3 x 5 m. 
- Insitu-støbning af nyt indløbsbygværk bestående af ca. 6 kamre og 6 meter højt.
- Udgravning og bortkørsel af ca. 45.000 tons jord i forskellige jordklasser

Se flere referencer