Engholm Træbrygger og Centralhavnen

Hent pdf

Kategori: Vandbygning og fundering

Periode: 09.2020 - 07.2021

Entrepriseform: Totalentreprise

Entreprisesum: Kr. 50.000.000,-

Munck blev i 2020 tildelt projektet Engholm Træbrygger, der under udførelsen blev udvidet med Centralhavnen og anlæggelsen af Nelson Mandelas Allé. Projektet blev udført i et område med stor anlægsaktivitet og meget trafik og der var derfor særlig fokus på god logistik, trafikhåndtering, planlægning og grænsefladehåndtering, for herved at sikre en god udførelsesproces. 

Engholm Træbrygger omhandlede primært etableringen af bade-, flyde- og bådebroer i azobé-træ, med en samlet mængde på 450 m3 azobé. Der blev etableret to mindre lystbådehavne med plads til samlet 50 både samt 43 private badebroer, som var pælefunderet med træpæle. Tilsvarende blev der etableret 9 opholdsbrygger i varierende udformning fra 14-75 meters længde, som var pælefunderede med træpæle. Endelig er der etableret 10 flydebroer fra 5-13 meters længde og der blev rammet 200 azobépæle. Der var i projektet stort fokus på høj kvalitet, så resultaterne kunne matche de eksklusive boliger på Enghave Brygge. Alle arbejder i forbindelse med træbryggerne blev udført fra søsiden.

Under udførelsen af træbryggerne, blev projektet udvidet til at inkludere etableringen af Centralhavnen samt dertilhørende infrastruktur på Enghave Brygge. Centralhavnen, der nu rummer 70 bådepladser, blev afgrænset med forankret spuns AZ14-770 10/10, i alt 170 lbm. De ti meter lange spunsjern skulle rammes i kalken og blev forankret med forborede jordankre. Centralhavnen blev udgravet og der blev i den forbindelse oprenset og bortkørt 17.000 ton forurenet jord. Det samlede areal var ca. 7.000 m2.

I forbindelse med udgravningen til Centralhavnen er eksisterende kølevandsindtag til Ørstedsværket blevet nedbrudt og der er blevet etableret et nyt kølevandsindtag til Ørstedsværket. Kølevandsindtaget blev insitu-støbt og havde en størrelse på 5x3 m og blev etableret i jorden.

For at gøre plads til Centralhavnen er eksisterende vej blevet omlagt. Ydermere er der i forbindelse med vejomlægningen ligeledes blevet omlagt el-, vand,- spildevand-, regnvands- og fjernkøleledninger.

Udvalgte hovedmængder:
- 380 m3 Azobé-træ
- Ramning af 200 azobépæle
- Spuns ca. 252.500 kg. – 2.200 m2. – 250 lbm
- 180 meter stræk dobbelt UNP280 + 16 m HEB400 stræk
- 42 Forborede jordanker
- Nedbrydning af 125 lbm Kølekanal til Ørstedsværket og eksisterende indløbsbygværk.
- Insitu-støbning af nyt indløbsbygværk bestående af 2 kamre, med en størrelse på 5x3 m.
- Udgravning og bortkørsel af ca. 45.000 tons jord i forskellige jordklasser

Se flere referencer