Erstatningshavn Færgehavn Nord

Hent pdf

Kategori: Vandbygning og fundering

Periode: 09.2021 - 07.2022

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 76.000.000,-

Entreprisen omfatter anlæg af en midlertidig Erstatningshavn i Færgehavn Nord. Entreprisen skal udføres, fordi anlægsarbejdet af Nordhavnstunnelen bevirker en delvis midlertidig lukning af den eksisterende lystbådehavn Svanemøllehavnen, da tracéet for den fremtidige Nordhavnstunnel passerer under Svanemøllehavnen. Entreprisen omfatter også etablering af en midlertidig Optagningskaj på nordsiden af Svaneknoppen, der skal bruges til optagning og søsætning af de både, som ligger i vinteroplag på Svaneknoppen.


Erstatningshavnen Færgehavn Nord vil kunne rumme ca. 600 bådpladser. De beskyttende værker udføres som cofferdam-moler (internt forankrede spunsvægge) opfyldt med sand og øverst med en stenkastning ud mod Kalkbrænderiløbet. Bådpladser anlægges ved flydebroer af pontoner med y-bomme og, - fortøjningspæle. Fastholdelse af flydebroer sker til stålrørspæle via pælestyr. Der etableres kraner og lavbro ved eksisterende kajkant. Der opføres nye midlertidige klubhuse, haller, havnekontor og miljøstation for at facilitere de medlemmer af Svanemøllehavnen som flyttes til Færgehavn Nord. For bygninger og bådpladser skal der udføres forsyninger, herunder el og vand samt afløb.
Optagningskajen på Svaneknoppen udføres som forankret spunsvæg, og de beskyttende værker vil være flydende bølgebrydere forankret med kæder til betonklodser.

For nærværende er er optagningskajen på Svaneknoppen og cofferdam-molerne færddiggjort og installationen af flydebroerne er pågående.

Udvalgte hovedmængder:

Jordarbejder: 36.000 m3

Spunsvæg: 10.500 m2

Betonflydebroer: 1150 lbm

Vejopbygning og belægning: 5800 m2

Renovering af kajhammer: 160 lbm

Stålbro: 45 lbm

Rammede pæle: 1.350 lbm

Belysning: 54 lysmaster

Ledningsarbejder 2.500 lbm

 

 

Se flere referencer