Erstatningshavn Færgehavn Nord

Hent pdf

Kategori: Vandbygning og fundering

Periode: 09.2021 - 07.2022

Entrepriseform: Hovedentreprise med funktionsudbud

Entreprisesum: Kr. 88.000.000,-

Entreprisen omfattede anlæg af en midlertidig Erstatningshavn i Færgehavn Nord. Entreprisen skulle udføres, fordi anlægsarbejdet af Nordhavnstunnelen bevirker en delvis midlertidig lukning af den eksisterende lystbådehavn Svanemøllehavnen, da tracéet for den fremtidige Nordhavnstunnel passerer under Svanemøllehavnen. Entreprisen omfattede også etablering af en midlertidig optagningskaj på nordsiden af Svaneknoppen, der skal bruges til optagning og søsætning af de både, som ligger i vinteroplag på Svaneknoppen.


Erstatningshavnen Færgehavn Nord rummer 600 bådpladser. De beskyttende værker blev udført som cofferdam-moler (internt forankrede spunsvægge) opfyldt med sand og øverst med en stenkastning ud mod Kalkbrænderiløbet. Disse arbejder blev udført fra søsiden. Der blev ligeledes rammet 1350 lbm pæle. Bådpladser blev anlagt ved flydebroer af pontoner med y-bomme og fortøjningspæle. Fastholdelse af flydebroer sker til rammede stålrørspæle via pælestyr. Der blev etableret kraner og lavbro ved eksisterende kajkant. Der blev opført nye midlertidige klubhuse, haller, havnekontor og miljøstation for at facilitere de medlemmer af Svanemøllehavnen, som skulle flyttes til Færgehavn Nord. For bygninger og bådpladser blev der udført forsyninger, herunder el og vand samt afløb. Optagningskajen på Svaneknoppen blev udført som forankret spunsvæg, og de beskyttende værker er flydende bølgebrydere forankret med kæder til betonklodser. Som en del af projektet blev der insitu støbt fundamenter til kran og fundamenter til bygninger og støbt støttevægge til landgangene ved flydebroerne.

Udvalgte hovedmængder:
Jordarbejder: 36.000 m3
Spunsvæg: 10.500 m2
Ankre: 300 stk. etableret i kote -4
Indpumpet sand: 20.000 m3
Indbygning af sten: 11.000 m3
Betonflydebroer: 1150 lbm
Vejopbygning og belægning: 5800 m2
Renovering af kajhammer: 160 lbm
Stålbro: 45 lbm
Rammede pæle: 1.350 lbm
Belysning: 54 lysmaster
Ledningsarbejder 2.500 lbm

Se flere referencer