Fredericia Genbrugscenter

Hent pdf

Kategori: Forsyningsinfrastruktur

Periode: 04.2020 - 01.2021

Entrepriseform: Underentreprise

Entreprisesum: Kr. 17.000.000,-

Projektbeskrivelse

Projektet omhandler anlæggelsen af Fredericias nye genbrugscenter, der som en ny og moderne indrettet genbrugsplads erstatter den tidligere genbrugsstation. Munck Havne & Anlæg a/s har som underentreprenør for Egil Rasmussen A/S været ansvarlig for udførelsen af al beton-, jord/kloak samt belægningsarbejde på projektet. Betonarbejderne, der alle blev udført in situ, inkluderede diverse fundamenter til i alt 4 bygninger. Dertil blev støbt terrændæk i alle bygningerne samt en større udvendig betonplade ved et containerområde.

 

Jordarbejderne inkluderede blandt andet rydning af området, som er ca. 60.000 m2. Alt jorden på området er bygget op som jordvolde. Dertil er området blevet kalkstabiliseret for at sikre bæreevnen på planum. Efterfølgende er alt kloakarbejder udført inkl. et regnvandsbassin. Diverse forsyningsledninger er ført ind på grunden samt ført rundt mellem bygningerne. Munck Havne & Anlæg a/s har ligeledes udført vejkassen for diverse adgangsveje samt parkeringspladser ligesom der er sat kantsten, stålkanter samt lagt fliser på området.

 

Udvalgte hovedmængder:

 

Jord/Belægningsarbejder
• 36.000 m3 muld- og råjordarbejder
• 1.700 m kantsten
• 525 m stålkanter
• 10.000 m3 bundsikring
• 25.000 m2 udlagt stabiltgrus i varierende tykkelser
• 27.000 m2 græssåning
• 40.000 m2 kalkstabilisering
• 2.700 m kloak (Ø700-Ø110)

 

Betonarbejder
• Udvendig betonplade på ca. 840 m2 (200 mm i aggressiv beton)
• Støbt 1.600 m3 beton i forskellige styrker
• 3.300 m2 støbt terrændæk fordelt på 4 bygninger

Se flere referencer