Schüttesvej i Horsens - Udvidelse

Hent pdf

Kategori: Trafikal infrastruktur

Periode: 09.2020 - 11.2021

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 78.000.000,-

Projektbeskrivelse

Projektet omfattede en udvidelsen af Schüttesvej fra 2 til 4 kørebaner på en strækning på 2,4 km med dertilhørende ny cykelsti. Projektet indebar ligeledes etablering af en ny stitunnel under Schüttesvej. Som en del af projektet blev der udført store mængder jord-, afvandings-, belysnings- og belægningsarbejder. Schüttesvej er en af de centrale indfaldsveje til Horsens og Munck var ansvarlig for trafikafviklingen på projektet. 

Projektet var komplekst, da der i tillæg til sideudvidelsen skulle udføres en række andre arbejder, herunder:
• Spunsning i Bygholm sø
• Spunsning og støbning af ny stitunnel under Schüttesvej
• Etablering af ny vejbro ifm. etablering af ny stitunnel under Schüttesvej
• Krydsombygninger
• Kloakseparering (forberedelse af hovedledninger til senere kloakseparering)

Udvalgte hovedmængder:
• Jordafgravning: 35.000 m3
• Levering og indbygning af letklinker og fiberdug: 3.500 m3
• Nedbringning af stålspuns: 4.000 m2
• Sammensvejste Ø1600 og Ø1800 plastrør: 200 m
• SG: 35.000 m2
• Bundsand: 20.000 m3
• Beton: 300 m3
• Betonpæle: 770 lbm
• Asfalt: 80.000 m2
• Kantsten: 6.000 m
• Fortovsbelægning: 2.600 m2
• Afvandingsledninger: 7.000 m
• Brønde: 350 stk.
• Vand- og gasledning: 1.000 m
• 60 lysmaster og 3 km kabler

Entreprisen er den første i kommunens 2030-plan.

Se flere referencer