Schüttesvej i Horsens - Udvidelse

Hent pdf

Kategori: Trafikal infrastruktur

Periode: 09.2020 - 11.2021

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 46.000.000,-

Projektbeskrivelse

Projektet omfattede en udvidelsen af Schüttesvej fra 2 til 4 kørebaner. Projektet var komplekst, da der i tillæg til sideudvidelsen skulle udføres en række andre arbejder, herunder:

• Udvidelse af dæmning i Bygholm sø samt ny sluse og fisketrappe
• Spunsning i Bygholm sø 
• Spunsning og støbning af ny stitunnel under Schüttesvej
• Krydsombygninger
• Kloakseparering (forberedelse af hovedledninger til senere kloakseparering)

 

 

I projektet indgår bl.a.:

 

•  Udvidelse af dæmning i Bygholm Sø samt ny sluse og fisketrappe
•  Spunsning i Bygholm Sø 
•  Spunsning og støbning af ny stitunnel under Schüttesvej
•  Vejudvidelser, krydsombygninger og omfattende trafikafvikling
•  Kloakseparering (forberedelse af hovedledninger til senere kloakseparering)

 

Udvalgte hovedmængder:

 

•  Jordafgravning: 35.000 m3
•  Levering og indbygning af letklinker og fiberdug: 3.500 m3
•  Nedbringning af stålspuns: 4.000 m2
•  Sammensvejste Ø1600 og Ø1800 plastrør: 200 m
•  SG: 35.000 m2
•  Bundsand: 20.000 m3
•  Beton: 300 m3
•  Betonpæle: 770 lbm
•  Asfalt: 80.000 m2
•  Kantsten: 6.000 m
•  Afvandingsledninger: 7.000 m
•  Brønde: 350 stk.
•  Vand- og gasledning: 1.000 m

 

Entreprisen er den første i kommunens 2030-plan.

Se flere referencer