Schüttesvej i Horsens - Udvidelse

Hent pdf

Kategori: Trafikal infrastruktur

Periode: 09.2020 - 11.2021

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 78.000.000,-

Projektbeskrivelse

Projektet omfattede en udvidelsen af Schüttesvej fra 2 til 4 kørebaner på en strækning på 2,4 km med dertilhørende ny cykelsti. Projektet indebar ligeledes etablering af en ny stitunnel under Schüttesvej. Som en del af projektet blev der udført store mængder jord-, afvandings-, belægnings-, brolægnings- og belysningsarbejder, ligesom der blev udført kloaksepareringsarbejder. Schüttesvej er en af de centrale indfaldsveje til Horsens og var i drift under udførelsen. Munck var ansvarlig for trafikafviklingen på projektet, der delvist blev gennemført i et tæt bebygget område. 

Projektet var komplekst, da der i tillæg til sideudvidelsen skulle udføres en række andre arbejder, herunder:
• Spunsning i Bygholm sø
• Etablering af sluse
• Spunsning og insitu støbning af ny stitunnel under Schüttesvej
• Etablering af ny vejbro ifm. etablering af ny stitunnel under Schüttesvej
• Krydsombygninger
• Kloakseparering

Referencen er relateret til kategori A og C. I relation til kategori A er der etableret tæt spuns i forbindelse med etablering af ny stitunnel under Schüttesvej og i relation til kategori C blev der arbejdet med ved og med tryksatte spildevandsrør, bl.a. i forbindelse med en pumpebrønd og pumpeledninger. Der blev ligeledes håndteret rør i store dimensioner i form af 3x15 m Ø1800 IQ-rør. 

Udvalgte hovedmængder:
• Jordafgravning: 35.000 m3
• Levering og indbygning af letklinker og fiberdug: 3.500 m3
• Nedbringning af stålspuns: 4.000 m2
• Sammensvejste Ø1600 og Ø1800 plastrør: 200 m
• SG: 35.000 m2
• Bundsand: 20.000 m3
• Beton: 300 m3
• Betonpæle: 770 lbm
• Asfalt: 80.000 m2
• Kantsten: 6.000 m
• Fortovsbelægning: 2.600 m2
• Afvandingsledninger: 7.000 m, herunder 2.100 m kloakledninger
• Brønde: 350 stk.
• Vand- og gasledning: 1.000 m
• 60 lysmaster og 3 km kabler

Se flere referencer