Taulov Dry Port

Hent pdf

Kategori: Byrum, belægninger og LAR

Periode: 01.2020 - 07.2020

Entrepriseform: Fagentrepriser med mængdeansvar

Entreprisesum: Kr. 50.000.000,-

Projektbeskrivelse

Munck Havne & Anlæg var ansvarlig for udførelse af jord, kloak, belægning og fundamentsarbejder i forbindelse med opførelse af 58.700 m2 lager- og logistikejendomme i Taulov Dry Port. Arbejderne var en del af et stort lager- og logistikbyggeri, som har en unik beliggenhed centralt i ét af Danmarks største transportknudepunkter og samtidig er blandt de største byggerier i Danmark inden for lager og logistik. Der blev udført 3 bygninger på samlet 58.700 m2 og byggemodne ca. 100.000 m2 med belægninger og fundamenter samt 50.000 m2 til arkitektonisk udformede jordvolde med beplantning. Hertil diverse støttemure og forsyningskabler mv. samt sideudvidelse af eksisterende veje. Som en del af projektet blev der udført udgravningsarbejder, store mængder jordhåndtering og indbygget bæredygtig bundopbygning.

Udvalgte hovedmængder:

• 350.000 m2 jordforbedring med kalkstabilisering
• 150.000 m3 terrænregulering/jordflytning
• 40.000 m2 belægningssten
• 12.500 m2 asfaltbelægning
• 8.500 m ledningsarbejder, indvendige og udvendige Ø110-Ø1200, herunder 725 m linje afvanding
• 2.000 m spildevandsledninger
• 200 m fjernvarmeledninger
• 130 stk. brønde, herunder pumpebrønd og afspærringsventiler
• 90.000 m3 bundsand
• 30.000 ton klippegranit
• 400 m insitu kantsten
• 5.000 m stribefundamenter
• 250 stk. punktfundamenter
• 1.750 m2 terrændæk

Se flere referencer