Aarhus Havn - Omniterminal og Kaj 204-206

Hent pdf

Kategori: Vandbygning og fundering

Periode: 08.2016 - 12.2017

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 110.000.000,-

Projektbeskrivelse

Ny Omniterminal:

 

Projektet omhandler Aarhus Havn og omfattede bl.a. 450 meter kajindfatning med ramning af spunsvæg i moræneler til 15 meters vanddybde samt ramning af ankerspuns i det indpumpede sand som bagfyldning. Desuden udførtes 106.000 m3 uddybning foran ny spunsvæg samt indbygning af mere end 450.000 m3 sand. Vestre Bølgebryder og molehoved blev desuden fjernet. Der er også udført 9.000 m3 jordbundsudskiftning ved kaj 204-206 samt landindvinding i form af ca. 26.000 m2 stensætning. For at sikre bæredygtighed blev materialerne fra Vestre Bølgebryder transporteret og genanvendt i kajafslutninger til en forlængelse af Vestre Tværmole.

 

Mængder:

 

• Flytning af 15.-20.000 m3 sten, som blev bygget op på ny i 15 meters vanddybde
• Betonkonstruktioner (kranskinner, hammerhoved og forstøbning) udført på 430 meter kajfront
• Levering og indbygning af mere end 450.000 m3 sand
• 106.000 m3 uddybning foran ny spunsvæg
• Areal: 23.865 m² + 2.775 m² vand/stensætning

 

Kaj 204-206:

 

Omhandlede ny kajgade i kote +2,3. Den eksisterende sænkekasser fra 1934 blev påstøbt ny kajfront. Den eksisterende bølgeskærm blev fjernet og sandfyldet blev aftaget for at lave nye forankringer. Der blev støbt ny top på kajhammer samt fundamenter for fendre og pullerter. En ny ankervæg blev rammet i spuns 27 meter bag ny kajfront i hele kajens længde på 206 meter. Arbejderne inkluderede ydermere 9.000 m3 jordbundsudskiftning.

 

Mængder:

 

• Kajareal: 6.400 m²
• Levering og ramning af koblede 30x30 betonpæle: 640 stk
• Levering og nedbringning af frontspuns og betonkonstruktion for ny Omni-kaj: 430 meter
• Levering og nedbringning af ankerspuns: 456 m, kranskinnefundament: 430 m, pullerter og stiger til kajen, montage
af fendre, skinne med kranstop/stormlåse: 2x430 m
• Levering og indbygning af sand: 450.000 m3
• Uddybning og genindbygning af friktionsmateriale: 106.000 m3
• Delvis reetablering af Vestre Bølgebryder: 1.800 m3
• Etablering af stenkastning mod nord: 6.000 m3
• Forlængelse af Vestre Tværmole: 48 m

 

Øvrige arealer:

 

• Uddybningsområde: 21.600 m²
• Vestertværmole: 3.000 m

Se flere referencer