Vordingborg Havn - Udvidelse

Hent pdf

Kategori: Vandbygning og fundering

Periode: 02.2018 - 10.2019

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 105.000.000,-

Projektbeskrivelse

Projektet omfatter en større udvidelse af Vordingborg Havn - udført i etape 2 og 3. Der er bl.a. etableret en 620 meter ny kajkonstruktion samt 700 meter ny stenmole inkl. molehoved. Projektet indeholder også materialehåndtering af 170.000 m³ ubundne materialer, som delvist blev flyttet fra internt depot og indbygget i forbindelse med etablering af bundopbygning under den asfaltbelagte kajgade på 25.000 m². Projektet er udført under særlig hensyntagen til de erhvervsdrivende på havnen og blev afsluttet og afleveret tre måneder før tid.

 

Etape 2: Omfatter en udvidelse på ca. 40.000 m², som afgrænses af en ny kajvæg, der etableres som en nedrammet spuns på ca. 350 m med betonhammer ovenpå. Udvidelsen betyder desuden opfyld af arealet med dels sand, aske og slagger og afsluttes med belægning i en 30 m bræmme langs den nye kaj. Ligeledes omfatter projektet afvandingssystem, et brandvandsindtag samt dræn langs spuns mv. Der etableres tilmed nye el- og vandstandere samt føringsveje hertil, ligesom der installeres nye pulleter og fendere.

 

Etape 3: Omfatter også ny kaj, stenmole og molehoved. Slutteligt omfatter begge entrepriser en mindre stålbro samt uddybning af hele havnebassinet på 300.000 m³. Projektet løses i egenproduktion, og det er således kun asfalt og uddybning, som udføres af underentreprenører.

 

Bæredygtighedstiltag: Projektet indeholder bæredygtighedstiltag i form af indbygning af flyveaske, slaggebundgrus og genbrugsstabiltgrus. Der er også anvendt betonbrokker fra nedbrydninger i kernen af stenmolen, bl.a. plader fra Køge Bugt motorvejen samt fra nedbrudt silo til molen.

 

Hovedmængder:

 

• 100.000 m³ sand
• 51.500 m³ aske
• 27.500 m³ slaggebundgrus
• 20.000 m² asfalt
• 20.000 m² stabilt grus
• 700 m ny stenmole og molehoved
• 620 m ny kaj med betonhammer, pullerter og fendere
• 55.000 m² uddybet areal
• 300.000 m³ uddybet mængde
• 19 m lange spunsjern
• 11.000 m² spuns 

Se flere referencer