Østhavnsvej i Aarhus - Ombygning og forlængelse

Hent pdf

Kategori: Trafikal infrastruktur

Periode: 08.2019 - 08.2020

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 50.200.000,-

Projektbeskrivelse

Munck Havne & Anlæg stod for ombygningen og forlængelsen af Østhavnsvej i Aarhus - fra Marselis Boulevard til indkørsel til APM terminalen - fra dels 2 dels 3 sporet vej til en 4 sporet vej. Som en del af projektet blev der anlagt 1 km ny cykelsti.

Fra indkørslen til APM terminalen til den nye færgeterminal skulle der dels etableres et stykke 4 sporet vej og dels et stykke 2 sporet vej. Der blev etableret et nyt vejanlæg for Sumatravej og det eksisterende kryds ved Oliehavnsvej blev ombygget. Der blev nedlagt en rundkørsel, hvor der efterfølgende blev etableret et signalreguleret anlæg. Endelig blev der etableret 2 nye signalregulerede kryds samt signalregulering ved udkørsel fra færgeterminalens område.

Projektet blev udført på en sådan måde, at der igennem hele projektperioden var sikret adgang for transport til alle virksomheder i arbejdsområdet. Munck var ansvarlig for trafikafviklingen og udarbejdede løbende trafikafviklingsplaner for de aktuelle arbejdsområder, og alt på projektet blev udført med 3D-maskinstyring.  

 

Projektet blev udført i hovedentreprise, og indeholdt følgende mængder:

 

Vej og belægningsopbygning
• 45.000 m2 asfalt
• 13.300 m granitkantsten
• 15000 m2 belægnings sten
• 21.000 m3 bundsikringsgrus, levering og indbygning
• 57.000 m2 stabilt grus, levering og indbygning
• 20.000 m vognbane- og kantlinjer

 

Jordarbejder
• 19.000 m3 råjord/ ubundne materialer, afgravning og bortkørsel til internt depot

 

Afvanding
• 2.500 m dræn
• 4.300 m tætte-ledninger
• 430 stk. brønde
• 200 stk. tilslutninger til eksisterende afvanding
• 1.600 m annullering af eksilerende ledninger
• 700 m midlertidig grundvandssænkning af ledningsgrave

 

Konstruktioner
• 200 m autoværn
• 175 stk. færdselstavler
• 3 stk. montage af skilteportaler

Se flere referencer