Odense Letbane - Anlægsarbejder

Hent pdf

Kategori: Trafikal infrastruktur

Periode: 07.2018 - 11.2019

Bygherre: Odense Letbane P/S, Odeons Kvarter 18, 5000 Odense C, Kontakt: Thomas Sjøgren, Mail: tsj@odenseletbane.dk, Tlf.: 51159645

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 200.000.000,-

Projektbeskrivelse

Projektet udføres i konsortium bestående af Comsa, Munck og Efacec (CME-konsortiet). Munck udfører anlægsentreprisen på hele strækningen ved Odense Letbane. Vi står for hele banetracéet, og udfører opgaven som en traditionel vejopbygning - herunder etablering af afvanding og trækrør samt indbygning af bærelag, som afsluttes med et betonrenselag. Efterfølgende trækkes strøm og skinner. Vi overleverer en grænseflade til skinneentreprenør. Projektet indbefatter desuden udførelse af en mindre grundvandssænkning undervejs. Slutteligt leverer vi den sidste finish med såning af græs, asfaltering samt flisebelægning omkring banen samt fliser, kantsten og asfalt på strækningens i alt 26 stationer.

 

Mængder:

 

• Trafikhåndtering på letbanens 14.500 m lange tracé
• Betonrenselag: 101.500 m2  
• Bundsikring: 55.000 m3
• Stabilt grus: 25.000 m2
• Opgravning og bortskaffelse af jord: 115.000 m3
• Kabel trækrør: 105.000 m
• Afvanding: 30.000 m
• Udlægning og såning af muld: 64.000 m2
• Støttevæg: 700 m2
• Håndtering af trafikkryds: 55 vejkryds

Se flere referencer