Stenmole og molehoved

For at beskytte sejlere og interne konstruktioner, omkranses havne oftest af en stenmole med tilhørende molehoveder. Stenmolen dimensioneres fra område til område, da det frie løb for bølger er meget geografisk betinget. Udtrykket at stenmolen bestemmes i høj grad af valget af materialer, der spænder fra betonblokke, runde sten og over i sprængsten, der typisk importeres fra Norge eller Sverige.

 

I molerne markeres indsejlingen med molehoveder. Molehovederne etableres ofte som en tøndekonstruktion med træpæle og stålbånd omkring eller som en cirkulær spunsgrube. Molehovederne sikrer at stenmaterialer ikke ligger i sejlrenden, og er samtidigt fundament for molefyr, der markerer placeringen af indsejlingen.

 

  

Kontaktperson

Jens Marling

Teknisk chef, Vandbygning

Mobil +45 40 20 03 49

Send email