Uddybning

For skibe er det essentielt, at der er tilstrækkelig vanddybde. Derfor har havnene ofte behov for at uddybe, hvor skibstrafikken kræver det. Uddybning kan blive aktuelt som følge af tilsanding fra strømninger eller større skibe, som kræver tilsvarende større vanddybde.

 

Opgravede materialer sejles oftest til en klapplads, hvor sedimentet placeres efter præcise anvisninger fra myndighederne. Munck Havne & Anlæg udfører alle slags uddybningsopgaver, og vi har bl.a. materiel, der er særligt egnet til arbejde på lavt vand og smalle passager. 

 

Kontaktperson

Jens Marling

Teknisk chef, Vandbygning

Mobil +45 40 20 03 49

Send email