365 dage uden arbejdsulykker

9. august 2021  |  

I starten af sommeren kunne Munck Havne & Anlægs byggeplads på Nykøbing Falster Renseanlæg fejre 365 dage uden arbejdsulykker. Milepælen blev markeret med en pølsevogn, som bød medarbejdere og samarbejdspartnere på en ristet med det hele.

 

Projektet omfatter ombygning af Nykøbing Falster Renseanlæg, hvor hovedparten af de eksisterende bygværker udskiftes med en ny multibygning, som samler de fleste processer under samme tag. Ligeledes etableres en ny stor indløbspumpestation, der transporterer vand til multibygning eller de 2 nye sparebassiner ved større regnskyl.

 

Under ombygningen udvider Guldborgsund Forsyning samtidig kapaciteten fra at kunne oplagre 3.000 m³ spildevand til 13.000 m³ spildevand, derved undgår man utilsigtede overløb. Under renoveringen vil de nuværende efterklaringstanke blive udskiftet med to nye efterklaringstanke og et fordelerbygværk.

 

Projektet etableres i perioden juli 2020 frem til december 2022, og er både udfordrende og kompliceret da alle nye bygværker skal etableres, imens det eksisterende anlæg holdes i drift.

 

Se flere nyheder