Økonomiafdelingen

Information vedrørende faktura til Munck Havne & Anlæg

Munck Havne & Anlæg behandler leverandørfakturaer elektronisk for at sikre en sikker og effektiv behandling af leverandørfakturaer. Vi lægger derfor vægt på, at vores leverandører udformer den pågældende faktura korrekt og sikrer sig, at følgende er indeholdt på fakturaen:

•  Faktura er adresseret til Munck Havne & Anlæg a/s
•  Faktura vedrørende indkøb til enterpriseprojekter indeholder projektnummer
•  Faktura indeholder korrekt kontaktperson og afdelingsnummer

For at optimere behandling af leverandørfaktura ønsker Munck Havne & Anlæg at modtage fakturaer elektronisk i OIOUBL-formatet. Når du sender fakturaen, bedes du angive projektnummeret. Dette placeres i OIOubl fakturaen under: Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID.

 

EAN-nummer

Faktura til Munck Havne & Anlæg a/s bedes sendes på EAN-nummer: 579 000 205 3085.

I tilfælde, hvor faktura ikke kan sendes som OIOubl, bedes faktura sendes på e-mail til følgende adresse:
kreditor@munck-ha.dk.

Hele fakturaen samt bilag skal sendes som én samlet PDF-fil. Der kan vedhæftes flere PDF-filer til en e-mail, forudsat at hver fil indeholder en komplet faktura.

 

Munck Havne & Anlæg a/s - CVR-nr.

1066 4195