Nyborg Genbrugsstation

Hent pdf

Kategori: Forsyningsinfrastruktur

Periode: 04.2017 - 03.2018

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 15.000.000,-

Projektbeskrivelse

Nyborg Forsyning & Service A/S arbejdede med perspektiverne for en modernisering af den daværende genbrugsstation i Nyborg. Som følge af begrænsninger i pladsforhold og muligheder for udvidelse, valgte forsyningen at etablere en helt ny, tidssvarende og fremtidssikret, genbrugsstation.

Munck Havne & Anlæg varetog anlægsopgaven omkring den nye station, hvor der er taget højde for, at borgerne i fremtiden skulle kunne sortere mere affald og bruge mere plads. Af samme årsag blev der etableret flere områder, hvor der kan læsse af i en nedsænket container eller ud over en rampe, således at tunge løft undgås og brugeroplevelsen optimeres.

Hovedmængder: 

 

• Bortskaffelse af 15.000 m3 muld
• Regulering af 10.000 m3 råjord
• Etablering af 600 m2 vækstceller til regnvandshåndtering
• Plantning af 800 stk. planter
• Regnvandsledninger: 1500 lbm.
• Olieudskiller: 3 stk.
• Sætning af brønde: 150 stk.
• Bundsikring: 8.000 m3
• Stabilgrus: 5.000 m3
• Asfalt: 6500 m2
• Coloc sten: 9.000 m2
• Beton: 1.100 m3

Se flere referencer