Ballerup Boulevard - Indsnævring

Hent pdf

Kategori: Trafikal infrastruktur

Periode: 06.2017 - 05.2018

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 20.000.000,-

Projektbeskrivelse

Projektet omhandler indsnævring af Ballerup Boulevard mellem Torvevej og Bybuen beliggende i Skovlunde bymidte. Entreprisen omfatter trafikafvikling, udførelse af nye belægninger (kørebane, cykelsti, fortove) og indbygning af rørbassiner, lednings- og brøndarbejder, el-arbejder, signalanlæg o.a. samt forberedelse til plantebede på de ikke-belagte arealer. Projektet er desuden udført med 3D-maskinstyring.

 

Trafikafvikling i trafikerede byområder


Entreprisens forskellige arbejder er udført på en stærkt trafikeret vej med ÅDT-tal på over 10.000. En effektiv trafikafvikling er en integreret del af Munck Havne & Anlæg a/s' virke ved anlægsarbejder, og på Ballerup Boulevard har fremkommeligheden under projektet ligeledes været velfungerende på selv de mest trafikerede vejstrækninger. Munck Havne & Anlæg a/s har på alle fagområder udført professionel håndtering af afspærring og kørebaneafmærkninger, herunder diverse interimsforanstaltninger og forlægning af trafik i overensstemmelse med de afspærringsplaner, der er udarbejdet af Munck Havne & Anlæg a/s og godkendt af vejmyndighederne.

 

Hovedmængder:


• Insitu støbning (betonarbejde): 750 m2
• Rørledninger, Ø1600: 300 lbm. i 4-5 m dybde
• Afvandingssystemer med rørbassiner, rørledninger og brønde
• Kloakseparering
• Spunsning ved gravearbejder
• Trafiksignalanlæg: 2 stk
• Nedbrydning af eksisterende belægninger og installationer: 12.000 m2
• Jordarbejder: 12.000 m3
• Bundsikring: 3.000 m3
• Stabilgrus: 2.500 m3
• Asfaltbelægning på den nye kørebane med et spor i hver retning – op-stribning og skilte: 3.000 m2
• Cykelsti udført med asfaltbelægning: 1.000 m2
• Fortove udført i store vådstøbte fliser: 1.000 m2
• El-arbejder (el-kabler i jord og tilslutninger samt placering af belysningsfundamenter): 600 lbm.
• Levering og sætning af chaussésten: 300 m2

Se flere referencer