Storebæltsvej - Cykelsti og krydsombygning

Hent pdf

Kategori: Trafikal infrastruktur

Periode: 08.2016 - 03.2017

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 6.000.000,-

Projektbeskrivelse

Entreprisen omfatter krydsombygning ved krydset Storebæltsvej og Sliphavnsvej, inkl. breddeudvidelse af Storebæltsvej. I projektet indgår jordarbejde, etablering af cykelstier, omlægning af fortove, afvanding, opsætning af autoværn, udlægning af asfalt og etablering af shunt til specialkøretøjer. Forarbejde og opsætning af signalregulering samt belysning på hele strækningen.

 

Indhold og mængder i entreprisen:

 

• Trafikafvikling af Storebæltsvej
• Udgravning af 5.000 m3 jord og etablering af skråning
• Levering og udlægning af 3.000 m3 Bundsikring
• Levering og udlægning af 1.500 m3 Stabilgrus
• Optagning og bortskaffelse af 515 lbm betonautoværn
• Levering og montering af 515 lbm autoværn
• Optagning og gensætning af 1.500 lbm. granitkantsten
• Optagning og bortskaffelse 1.600 m2 fliser
• Efterfølgende lægning af 1.600 m2 nye fliser
• Udskiftning og etablering af 30 brønde med tilhørende stikledning til hovedkloak
• Udlægning af ca. 21.000 m2 støj reducerende asfalt

Se flere referencer