Horsens - Renovering af inderkajen

Hent pdf

Kategori: Vandbygning og fundering

Periode: 04.2016 - 04.2017

Rådgiver: A1 Consult - Joe J. Jensen - jj@a1consult.dk, Gl. Viborgvej 39, 8920 Randers NV

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 30.000.000,-

Sted: Horsens Havn, Havnen 13, 8700 Horsens

Projektbeskrivelse

Hovedparten af de eksisterende konstruktioner var yderst nedslidte, hvorfor en renovering af inderkajen i Horsens var nødvendig. Nordre Kaj samt Havnetrekanten blev omdannet til et rekreativt område, hvor Søndre Kaj forblev en del af erhvervshavnen. Der er samlet set etableret ca. 500 m ny kajindfatning. 

 

Der blev indarbejdet bæredygtighedstiltag i form af genbrug af fyldmaterialer fra en anden jordentreprise samt anvendt kunst beton i stedet for stabilgrus under belægninger. Derudover blev der udført jordbundsudskiftningsarbejder samt jordarbejder på særligt svage geotekniske aflejringer, da Nordre Kaj fik udlagt sand foran væg for at stabilisere bunden pga. bløde aflejringer.

 

Projektet bestod i hovedtræk af:

 

Nordre Kaj:

• Etablering af 140 meter ny stålspunsvæg
• Udskiftning af ca. 3.000 m3 stærkt forurenet jord
• Nedbrydning af den eksisterende betonoverbygning
• Udlægning af sandpude foran ny væg på bløde jordlag
• Opbygning af stenskråning for stabilisering af eksisterende kajkonstruktion
• Forankring af spunsvæggen over vand
• Etablering af nye pullerter og afvandingssystem
• Etablering af friholderværk og hammer

 

Søndre Kaj:

• Etablering af 170 meter ny stålspunsvæg
• Nedbrydning af det eksisterende bolværk
• Forankring af spunsvæggen over vand
• Etablering af nye pullerter og nyt afvandingssystem
• Etablering af ny belægning, friholderværk og hammer

 

Havnetrekanten:

• Betonforstøbning over og under vand af CN-kaj, 147 lbm./160m3
• Støbning af fuger mellem betonpæle i kajfront for CN-kaj
• Nedbrydning af eksisterende betonoverbygning for CN-kaj
• Etablering af in-situ støbte støttemure
• Etablering af betonramper samt promenader (in-situ)
• Udlægning af sandpude foran ny væg på bløde jordlag
• Opbygning af 140 m stenskråning for stabilisering af eksisterende kajkonstruktion
• Etablering af 140 m pælebåret bådebro langs eks. kajvægge
• Aptering med redningsstiger, pullerter, el og vand
• Jordudskiftning pga. forurening

Se flere referencer