Taarbæk - Kyststi - Springforbi

Hent pdf

Kategori: Vandbygning og fundering

Periode: 10.2015 - 01.2016

Bygherre: Naturstyrelsen Hovedstaden, Dyrehaven 6, 2930 Klampenborg

Rådgiver: Niras A/S, Sortemosevej 19, 3450 Allerød

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 6.000.000,-

Sted: Springforbi, Strandvejen, 2930 Klampenborg

Projektbeskrivelse

Efterårsstormene Allan og Bodil i 2013 var hårde ved kystområdet nord for Taarbæk. Værst gik det udover den eksisterende kyststi, som flere steder blev totalt ødelagt. 

 

Der blev arbejdet på flere områder langs den 1,3 km lange kyststrækning mellem Taarbæk og Strandmølle Kroen. Der blev i alt arbejdet på 3 områder, hvor der hhv. blev etableret 45, 72 og 120 meter kystsikring. Til udførelse af kystsikringen blev der tilført 4.500 tons sten og derudover blev de eksisterende sten anvendt til den nye kystsikring. Som en del af den nye kystsikring blev der opsat special fremstillet L-elementer, som skal danne en naturlig afgrænsning mod kysten. Bag kystsikringen blev der etableret en ny kyststi.

 

I forbindelse med det sydlige område nærmest Taarbæk by blev der etableret en vandtrappe og udlagt 1.000 m3 strandsand. Sandet skal anvendes som en sandpude som de kommende badegæster kan få adgang til via den etaleret vandtrappe. Med tiden vil sandet dog langsomt forsvinde pga. den naturlige erosionen. Udover etablering af kystsikringen langs kysten blev der etableret 760 meter sti oppe i de grønne områder, som er beliggende højere oppe i terrænet. Fra stierne blev der etableret flere adgangsveje ned til kyststien langs kysten. Der blev bl.a. etableret en asfalteret rampe og en eksisterende granittrappe blev renoveret. 

 

Hele området er fredet og der skulle derfor tages stort hensyn til de eksisterende beplantning og bygninger. Der blev derfor etableret zoner omkring de særlige udsatte bygninger og beplantning, hvor der ikke måtte færdes med materiel. Tilkøreselsforholdende for materialer skulle foregå via den meget trafikeret Strandvej, som gav udfordringer i forbindelse med diverse leverancer, disse blev dog løst uden gene for den daglig trafik på Strandvejen.  

Se flere referencer