Odense Havnebad

Hent pdf

Kategori: Vandbygning og fundering

Periode: 05.2015 - 08.2015

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 15.000.000,-

Sted: Odense Havn, Stenfiskerkajen, 5000 Odense C

Projektbeskrivelse

Odense Havnebad er skabt som et ophøjet havnebad, der som ”byens strand” giver odenseanerne adgang til at bade i det fri året rundt. Havnebadets arkitektur er skabt med afsæt i Odenses historie som værftsby, og bassinet er derfor opført i en form, der leder tankerne mod en flodpram. Munck har stået for opbygningen af hele ”øen” midt i Odenses ældste havnebassin. Projektet indeholder landindvindingsarbejder i form af etableringen af den nye ”ø”, der fungerer som frilufts-/havnebad. Derudover er der udført jordbundsudskiftningsarbejder ved blød og forurenet havbund. 

 

Spunsarbejder: Arbejderne omfattede bl.a. ramning af vandtæt spuns og pæle på store dybder, og havnebadet er bygget op af 370 meter spuns, som udgør formen for havnebadet. Spunset er slået til 12 meter under havoverfladen og rammet i moræneler. Derudover er der benyttet 178 betonpæle på mellem 15 og 23 meter. Spuns og pæle er delvist slået fra vand via en rammeflåde og delvist vibreret ned via en kran fra land. Efterfølgende blev spunsbassinet lænset for vand således at det kunne anvendes som byggegrube. I forbindelse med projektet skulle den gamle havnekaj ligeledes udskiftes. Af denne årsag blev der slået en ny spunsvæg med 90 meter spuns med et midlertidigt stræk på forsiden. Den gamle betonkonstruktion blev derefter nedbrudt, og 65 skråpæle blev slået ned bag spunsen.

 

Hævning af havbund og indbygning af sand: Havbunden skulle i forbindelse med projektet hæves således at det var kote -2 i hele det eksisterende havnebassin - dette er udført med graveflåde. Der er bl.a. udlagt sand/jord på svage aflejringer og meget forurenet havneslam. Planeringen af havbunden og indbygning af sand til havnebadet gjorde det nødvendigt at tilføje ca. 8.000 m3 sand, hvoraf størstedelen blev tilføjet via vandvejen ved hjælp af sandskibe.

 

Udvalgte mængder:

 

• Anvendelse af op til 23 m lange koblede betonpæle (i alt rammet 178 stk. under havnebadet)
• Opfyldningsarbejder: ca. 8.000 m3 sand
• Brug af 278 tons stålspuns til ’’øen”, hvor havnebadet etableres
• Spuns: Ved Stenfiskerkajen er der anvendt ca. 450 tons spuns
• Spuns: Anvendt i alt 370 m

Se flere referencer