Århusgadekvarteret Vest, Stationsplads mv.

Hent pdf

Kategori: Byrum, belægninger og LAR

Periode: 02.2020 - 11.2020

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 12.000.000,-

Entreprisen omfattede anlæg af Nordhavn Plads, et nyt byrum i Århusgadekvartet samt cykelsti (den første del af Det
Grønne Loop) samt forlængelse af Århusgade beliggende i Københavns Nordhavn. Det Grønne Loop er en del af den af
nye supercykelsti, der skal forbinde Indre København med Nordhavnen, og første etape var 250 meter lang, med en
bredde på 6 meter. I projektet indgik desuden etablering af nye forsyningsledninger.

For at skabe et grønt og indbydende byrum, er der som en del af projektet blevet udført væstlagsopbygning og plantet
37 store Robinia træer fastmonteret med underjordisk opbinding, plantet og sået forskellige græstyper, ligesom der blev lagt løg. Samtidig er der som belægning lagt store præfabrikerede betonbelægningsten. 


Projektet blev udført i et tæt bebygget område, hvor der ydermere var mange byggeaktiviteter i gang. Dette, kombineret med de mange studerende, handlende og øvrige borgere i området gjorde, at der blev stillet store krav til trafikafviklingen, som Munck håndterede.


Arbejderne i område stillede store krav til koordinering for entreprenøren af flere grunde. Dels skulle der foretages koordinering med de øvrige entreprenører i området, men der lå i særdeleshed en stor opgave i forbindelsen med koordinering med ledningsejere. Nordhavnen er kendetegnet ved udfordrende jordarbejder, da man støder på mange ukendte ledninger grundet de geotekniske forhold. For at kunne sikre fremdriften i projektet var der derfor særligt fokus på at identificere de respektive ledningsejere og efterfølgende koordinere med disse.


Projektet var tidsmæssigt udfordret, da Nordhavns Plads skulle udføres på 1 måned, for at den kunne være klar til åbningen af Metrostationen. Munck overholdte denne stramme deadline ved en stram tidsstyring fra projektets start.

Udvalgte hovedmængder:
Jord:
- Håndtering samt bortskaffelse af råjord - 3.500 m3

Afvanding:
- 600 m. Dræn
- 550 m. Tætteledninger Ø160 –Ø560mm
- 13 stk. Plastbrønde Ø315
- 3 stk. Betonbrønde Ø1250

Bærelag
- 1.100 m3 Bundsikringsarbejder
- 1.400 m3 Stabiltgrus, heriblandt genbrug
- 630 m3 Rodvenlige bærelag

Belægningsarbejder
- 3.630 m2 Asfalt, GAB I
- 2.780 m2 Asfalt, AB6t
- 875 m2 Præfabrikerede betonfliser
- 200 m2 Græsarmering
- 1225 lbm. Granitkantsten

Beplantning
- 37 Robinia træer

Se flere referencer