Trælastholmen og Holmegaderne

Hent pdf

Kategori: Byrum, belægninger og LAR

Periode: 09.2019 - 08.2021

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 47.000.000,-

Projektet omhandlede anlæg af tre nye veje, tilslutning til eksisterende veje samt insitu-støbning af to broer beliggende i Københavns Nordhavn. Der blev ligeledes belægnings- og beplantningsarbejder samt udgravet til kanal. Herved blev der skabt et nyt byrum med sit eget særpræg, kendetegnet af nordhavnsfarvet beton, vand og beplantning.

Referencer er udvalgt, da den viser erfaring med anlæggelse af byrum i Nordhavnen samt erfaring med spunsarbejder. Der er bl.a. udført belægningsarbejder med store præfabrikerede betonbelægningsten, kranet forskellige materialer ind og udført beplantning og vækstlagsopbygninger.


Arbejderne blev udført udføres i et område med stor daglig trafik og mange andre igangværende entrepriser, hvilket stillede store krav til god trafikhåndtering og logistikplanlægning. Munck har igennem hele perioden haft et tæt samarbejde med By & Havn med henblik på optimering af projektet. Det gode samarbejde har medført, at Munck har fået en række ekstraarbejder i området.


Som en del af projektet udførete Munck en lang række belægningsarbejder, herunder omkring Hotel Comwell. Der er bl.a. lagt store præfabrikerede betonfliser i hele området.


Projekt indebar ligeledes beplantningssarbejder inklusiv vækstlagsopbygning. Der er blandt andet plantet 32 træer og 1250 stauder samt sat 1250 løg.


Den udgravede kanal blev indrammet af 20 meter lange spunsprofiler, der blev rammet ned i kalken. Efterfølgende blev spunsen beklædt med egetræ. De store egetræselementer, der skulle monteres som hammere, blev kranet ind, ligesom alle materialer til støbning af broer blev kranet ind.


Endeligt udførte Munck hele forsyningsnettet i området, herunder fjernvarme og -køling, spildevand, afvanding og drikkevand. Der blev udført mange dybe udgravninger i projektet i forbindelse med udgravning af kanalen og ledningsarbejderne. Området er kendetegnet ved mange eksisterende ledninger og Munck var ansvarlige for den omfattende koordinering med ledningsejere.

Udvalgte hovedmængder:
-Jordarbejder, samt kanaludgravning
- 17.000 m3 jord, afgravning og bortskaffelse til deponi
- 2.000 m2 rodvenlig bærelag
- 20 lbm spuns, at levere og nedbringe

Vej og belægningsopbygning
3.300 m2 asfalt
450 m Bordurkantsten
1.200 m2 Præfabrikerede betonfliser
3.500 m3 Bundsikringsgrus, levering og indbygning
1.500 m3 Stabiltgrus, levering og indbygning

.

.

.

- Beplantning
32 træer
1250 stauder
1250 løg.

 

Konstruktioner
- 2 stk. broer
- 700 m3 beton
- 140 ton armering
- 28 stk. rammet pæle
- 25.000 kg stål til siddetribune
- 260 m2 træbeklægning på siddetribune
- 8 stk master + arm at montere på bro

Forsyningsnet
- Regnvand
11 stk brønde
147 m tætte ledninger

- Spildevand
6 stk brønde
171 m tætte ledning

- Drikkevand
240 m støbejerns ledning
1 stk. rørgennemføring i bro

- Fjernkøl
200 m klasse 0 præisolerede rør
1 stk. montering af fjernkøl i bro

- Fjernvarme
230 m klasse 2 præisolerede rør
1 stk. montering af fjernvarme i bro

 

Se flere referencer