Valbyparken - Ny strand

Hent pdf

Kategori: Byrum, belægninger og LAR

Periode: 04.2019 - 08.2021

Bygherre: Rhode Nielsen A/S, Nyhavn 20, 1051 København

Entrepriseform: Underentreprise

Entreprisesum: Kr. 12.000.000,-

Projektet omhandler etablering af ny strand i Valbyparken, hvor der skulle udgraves og nedbrydes gammelt glacis. Etablering af området med stier, trapper, bænke, beplantning mv. Vi har arbejdet nær store træer i forbindelse med anlæggelse af stier og nedbrydning af gammelt glacis og opbygning af nyt glacis. Her har vi skulle passe på kronerne og udlægge jernplader for at beskytte rødderne mv. Samtlige arbejder forbundet med park- og strandanlægges er afleveret i august 2020.

 

Hovedmængder:

 

• 7.000 tons bortkørt forurenet jord
• 2.500 m2 bentonitmemebran
• Anlæg af cykelstier – ca. 400 lbm.
• Nedbrydning af ca. 200 m glacis.
• Opbygning af 100 m glacis.
• 260 lbm støttemur
• 1700 m2 polymermembran i vand
• Indbygning af sand til strand 14.000 tons.
• 475 m styret boring for spildevands trykledning
• Etablering af 100 cykelstativer
• Etablering af beplantning og græssåning

Se flere referencer