Læsø - Vesterø Havn & Østerby Havn

Hent pdf

Kategori: Vandbygning og fundering

Periode: 08.2013 - 06.2015

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 27.200.000,-

Projektbeskrivelse

Projektet omhandler renoveringsarbejder ved Vesterø Havn og Østerby Havn på Læsø. Projektet indeholder bl.a. brug af ca. 650 tons stålspuns samt belægningsarbejder på 3.300 m2. Der blev udført landinvinding i form af jord og materialer, som er tilkørt fra land og bygget ud i Kattegat. Der er desuden udført uddybning og opfyldningsarbejder til sejlrender ved Vesterø Havn samt stenkastningsarbejder.

 
Stenmolen er flyttet for at danne læ for bølger, og derudover er der etableret ny badebro, soldæk samt læskærme. Ligeledes blev opmarcharealet, parkeringsfaciliteterne og belysningen forbedret. På området sydvest for færgelejerne i Vesterø udførte vi i 2014 & 2015 udvidelsen af opmarcharealet, hvor det eksisterende areal på 12.500 m2 blev renoveret til nyt opmarschareal. Der var under udførelsen et særligt fokus på bæredygtighed, eftersom stenene i den eksisterende stenskråning blev genanvendt i den nye stenskråningsindfatning.

 
Arbejderne ved Vesterø Havn indeholder bl.a.: 


• Ramning af ca. 3.000 m2 stålspuns som Larssen 600 K og Larssen 600 n
• Den nyetablerede spuns er rammet foran den eksisterende spuns og blev forankret med jordanker og ankerplader
• Udførelse af azobéhammer og friholdertømmer på den nye spuns
• Etablering af dræn og belægningsarbejder på ca. 3.300 m2
• Oprensning af havneindsejling - anvendt til opfyldning ved etablering af opmarcharealet
• Nedbrudte betonkonstruktioner blev genanvendt ved stenindfatning
• Uddybning og opfyldningsarbejder
• Stenkastningsarbejder - ca. 200 m

 
Arbejderne ved Østerby Havn indeholder bl.a.: 


• Ramning af ca. 2.600 m2 stålspuns som Larssen 600 K
• Den nyetablerede spuns er rammet foran den eksisterende konstruktion
• Udførelse af en betonhammer oven på den rammede stålspuns
• Anvendelse af ca. 30.000 m3 sandfyld
• Drænarbejde og opfyldning bag spunsen
• Ny asfaltbelægning

Se flere referencer