København - Helhedsgenopretning af Hulgårdsvej

Hent pdf

Kategori: Trafikal infrastruktur

Periode: 04.2018 - 11.2018

Entrepriseform: Hovedentreprise (som del af rammeaftale)

Entreprisesum: Kr. 12.500.000,-

Projektbeskrivelse

Nærværende projekt omfatter en række helhedsgenopretningsarbejder på Hulgårdsvej - strækningen mellem Hillerødgade og Borups Allé. Opgaven er udført i hovedentreprise som del af en større rammeaftale for genopretning af veje med Københavns Kommune.

 

Entreprisen indebærer genopretning af i alt 4.500 m2 kørebane med støjreducerende asfalt samt knap 3.000 m2 cykelstier med ny asfaltopbygning. Dertil har Munck Havne & Anlæg stået for etablering af 3 km kantsten samt lagt mere end 2.000 m2 fortovsfliser.

 

Hulgårdsvej er blandt de større veje i Københavnsområdet, og af denne årsag har Munck Havne & Anlæg under alle faser i projektet haft stort fokus på retmæssig og sikker afvikling af trafikken. Således er projektet planlagt og udført under særlig hensyntagen til både bilister og bløde trafikanter. Trafikhåndteringen er forvaltet i tæt dialog mellem Københanvs kommunes vejmyndighed samt byggeledelsen.

 

Generelt bærer samarbejdet på rammeaftalen præg af tidlig inddragelse af entreprenøren, og således er Munck Havne & Anlæg a/s typisk med til at granske vejprojekterne og komme med tekniske input, før de startes op. På Hulgårdsvejprojektet har vi bl.a. haft ansvaret for udarbejdelse af trafikplanerne.

Se flere referencer