Bornholms Allé

Hent pdf

Kategori: Trafikal infrastruktur

Periode: 10.2019 - 06.2020

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 45.000.000,-

Projektbeskrivelse

Projektet var en del af den ambitiøse byudvikling i området mellem Høje Taastrup Station, City2 og Skåne Boulevard i Høje Taastrup C. 

 

Projektet indebar opbrydning af eksisterende Blekinge Boulevard Nord og etablering af Bornholms Allé for dobbeltrettet trafik, herunder 2 nye signalanlæg samt klargøring af Hveen Boulevard til det nye kryds Hveen Boulevard/Bornholms Allé og Hveen Blvd. / Indkørsel CITY 2. Der blev ligeledes anlagt 2 km ny cykelsti. 

 

Ydermere omfatter entreprisen etablering af nyt tracé for Postgade samt nedbrydning af to broer og tilfyldning af viadukt til omkringliggende terræn. Der blev ligeledes udført ledningsarbejder for kloak og regnvand fra byggefelter. Entreprisen indebar trafikhåndtering og arbejderne blev udført ved hjælp af 3D-maskinstyring.

 

Som en del af projektet blev der udført en række gartnerarbejder, herunder udlægning af rodbarrier og allétræsmuld, plantning af 75 træer og 12.000 stauder og sætning af 150.000 løg.

 

Hovedmængder og indsatser i projektet:

 

Vej og belægningsopbygning
• 31.500 m2 asfalt
• 10.500 m granitkantsten
• 4.000 m2 betonbelægningssten
• 17.000 m3 Bundsikringsgrus, levering og indbygning
• 35.500 m2 Stabiltgrus, levering og indbygning

 

Jordarbejder
• 35.000 m3 Råjord, afgravning og bortkørsel til internt depot

 

Afvanding
• 3.000 m dræn
• 2.800 m tætte-ledninger
• 200 stk. brønde
• 200 stk. tilslutninger til eksisterende afvanding
• 1.600 m Annullering af eksilerende ledninger

 

Konstruktioner
• 700 m autoværn
• 70 stk. lysmaster
• 2 stk. Nedrivning af bro

Se flere referencer