Høje Taastrup - Bornholms Allé

Hent pdf

Kategori: Trafikal infrastruktur

Periode: 10.2019 - 06.2020

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 42.500.000,-

Projektbeskrivelse

Nærværende projekt er en del af de arbejder, der varetages i forbindelse med den ambitiøse byudvikling i området mellem Høje Taastrup Station, City2 og Skåne Boulevard i Høje Taastrup C. I hovedentreprise udfører Munck Havne & Anlæg opbrydning af eksisterende Blekinge Boulevard nord og etablering af Ny Blekinge Boulevard for dobbeltrettet trafik. Herunder nyt signalanlæg ved Post-gade/Ny Blekinge Boulevard og Carl Gustavs gade/Ny Blekinge Boulevard samt klargøring af Hveen Boulevard til det nye kryds Hveen Boulevard/Ny Blekinge Boulevard og Hveen Blvd. / Indkørsel CITY 2. Ydermere omfatter entreprisen etablering af nyt tracé for Postgade samt nedbrydning af to broer og tilfyldning af viadukt til omkringliggende terræn. Ligeledes indeholder entreprisen ledningsarbejder for kloak og regnvand fra byggefelter.

 

Hovedmængder og indsatser i projektet:

 

Vej og belægningsopbygning
• 31.500 m2 asfalt
• 10.500 m granitkantsten
• 4.000 m2 betonbelægningssten
• 17.000 m3 Bundsikringsgrus, levering og indbygning
• 35.500 m2 Stabiltgrus, levering og indbygning

 

Jordarbejder
• 35.000 m3 Råjord, afgravning og bortkørsel til internt depot

 

Afvanding
• 3.000 m dræn
• 2.800 m tætte-ledninger
• 200 stk. brønde
• 200 stk. tilslutninger til eksisterende afvanding
• 1.600 m Annullering af eksilerende ledninger

 

Konstruktioner
• 700 m autoværn
• 70 stk. lysmaster
• 2 stk. Nedrivning af bro

Se flere referencer