Carlsberg Byen - Byggegrube til byggeri

Hent pdf

Kategori: Byrum, belægninger og LAR

Periode: 12.2018 - 01.2020

Entrepriseform: Fagentreprise

Entreprisesum: Kr. 20.000.000,-

Projektbeskrivelse

Frem til 2024 omdanner udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S den historiske bryggerigrund til et nyt kvarter mellem Frederiksberg, Valby og Vesterbro - midt i København. Når bykvarteret står færdig, vil det rumme et dynamisk mix af boliger, arbejdspladser, butiks- og caféliv, kulturelle tilbud, sportsfaciliteter og institutioner for børn og unge.

Munck Havne & Anlæg medvirkede til bykvarterets udvikling ved udførelse af byggegrubearbejder i fagentreprise for Züblin A/S, der som totalentreprenør varetog udførelsen af byggeafsnit 9 (BA9).

Totalentreprisen havde en samlet sum på 750 mio. DKK og indebar etablering af 2 niveauers parkeringsdæk med samlet areal på 16.000 m2. Dertil rummede projektet 4 boligbyggerier, heriblandt et 90-meters etagebyggeri af 25 etager.

Munck Havne & Anlæg havde som fagentreprenør til opgave at etablere byggegruben for byggeriet, der blev forankret med jordankre. Arbejderne omfattede nedenstående opgaver med jord- og spunsarbejder. Arbejdet var udfordret af mange rammehindringer, men på trods at dette, blev arbejderne udført inden for den aftalte tidsramme. Som en del af projektet blev der oprenset og efterfølgende bortkørt 10.500 ton forurenet jord til godkendt deponi. 

Udvalgte hovedmængder:

• 250 lbm. Indfatningsvæg, ca. 400 tons stål. Spunsjernene havde en længde på 16 meter.
• 83.000 m3 udgravning og bortskaffelse af jord
• 15.000 m3 tilfyldning/ indbygning omkring bygningen

Opgaven stillede store krav til koordinering med bygherre og de øvrige entreprenører på opgaven samt hensyntagen til beboere og færdende i og nær arbejdsområdet.

Se flere referencer