Carlsberg Byen - Byggegrube til byggeri

Hent pdf

Kategori: Byrum, belægninger og LAR

Periode: 12.2018 - 04.2020

Entrepriseform: Fagentreprise

Entreprisesum: Kr. 20.000.000,-

Projektbeskrivelse

Frem til 2024 omdanner udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S den historiske bryggerigrund til et nyt kvarter mellem Frederiksberg, Valby og Vesterbro - midt i København. Når bykvarteret står færdig, vil det rumme et dynamisk mix af boliger, arbejdspladser, butiks- og caféliv, kulturelle tilbud, sportsfaciliteter og institutioner for børn og unge.

 

Munck Havne & Anlæg medvirker til bykvarterets udvikling ved udførelse af byggegrubearbejder i fagentreprise for Züblin A/S, der som totalentreprenør varetager udførelsen af byggeafsnit 9 (BA9).

 

Totalentreprisen har en samlet sum på 750 mio. DKK og indebærer etablering af 2 niveauers parkeringsdæk med samlet areal på 16.000 m2. Dertil rummer projektet 4 boligbyggerier, heriblandt et 90-meters etagebyggeri af 25 etager.

 

Munck Havne & Anlæg har som fagentreprenør til opgave at etablere byggegruben for byggeriet, hvilket omfatter nedenstående opgaver med jord, spuns og beton:

 

• 250 lbm. Indfatningsvæg ca. 400 tons stål
• 83.000 m3 udgravning og bortskaffelse af jord
• 1.100 meter kloak og afvandingsarbejder
• 15.000 m3 tilfyldning/ indbygning omkring bygningen

 

Opgaven stiller høje krav til koordinering med bygherre og de øvrige entreprenører på opgaven samt hensyntagen til beboere og færdende i og nær arbejdsområdet.

Se flere referencer