Søby Havn - Renovering

Hent pdf

Kategori: Vandbygning og fundering

Periode: 11.2017 - 05.2018

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 5.800.000,-

Projektbeskrivelse

Munck Havne & Anlæg har for Søby Havn udført nyt spunsforløb omkring havnens midterpier/mole, hvor molehovedet er blevet afkortet og ændret i facon ved inderste hjørne. Projektet omfatter fjernelse af pæle, spuns, sten og fourenet jord fra det gamle molehovede, omfattende materialehåndtering og opbygning af det nye forløb ved sætning af ny spuns og genindbygning af sand. Dertil rummer entreprisen betydelige betonarbejder til forstærkning af den nye mole.

Mængder og kerneopgaver i projektet:

 

• Fjernelse af 1.000 tons sten fra den gamle molespids, som indbygges i den eksisterende ydermole
• Fjernelse og håndtering af 3.000 tons forurenet jord fra den gamle molespids
• Fjernelse af 100 tons gammel spuns - vibreret op af havbunden fra egen flåde
• Levering og ramning af 212 tons ny spuns
• Udførelse af betonarbejder til forstærkning af det nye forløb - ca. 75 m3 anvendt hertil

Se flere referencer