Udvidelse af Schüttesvej, Horsens

Dette projekt omhandler udvidelse af Schüttesvej i Horsens fra 2 til 4 kørebaner.

 

I projektet indgår bl.a.:

 

• Udvidelse af dæmning i Bygholm sø samt ny sluse og fisketrappe
• Spunsning i Bygholm sø 
• Spunsning og støbning af ny stitunnel under Schüttesvej
• Vejudvidelser og krydsombygninger
• Kloakseparering (forberedelse af hovedledninger til senere kloakseparering)

 

Udvalgte hovedmængder:

 

• Jordafgravning: 35.000 m3
• Levering og indbygning af letklinker og fiberdug: 3.500 m3
• Nedbringning af stålspuns: 4.000 m2
• Sammensvejste Ø1600 og Ø1800 plastrør: 200 m
• SG: 35.000 m2
• Bundsand: 20.000 m3
• Beton: 300 m3
• Betonpæle: 770 lbm
• Asfalt: 80.000 m2
• 6.000 m Kantsten: 6.000 m
• Afvandingsledninger: 7.000 m
• Brønde: 350 stk.
• Vandledning: 1.000 m

 

Entreprisen er den første i kommunens 2030-plan.

Hent pdf

Kategori: Anlæg

Periode: 09.2020 - 09.2021

Entrepriseform: Hovedentreprise x 2

Entreprisesum: Kr. 46.000.000,-

->  Se flere referencer

Hent profilbrochure

Nyheder fra Munck Havne og anlæg

1

FEB

Er du vores nye kollega ?

Vil du være med til at udvikle fremtidens infrastruktur - både nationalt og internationalt?

15

DEC

Stigende aktivitet og væsentligt forbedret resultat i Munck Gruppen

Munck Gruppen A/S har i regnskabsåret 19/20 øget sin omsætning til 2,5 mia. DKK. De samlede danske aktiviteter løfter både omsætning og overskud. De udenlandske aktiviteter vokser ligeledes og står for knap 25 % af omsætningen. Koncernens resultat ender på

->  Se alle nyheder