Ombygning og forlængelse af Østhavnsvej i Aarhus

Munck Havne & Anlæg står for at gennemføre ombygning og forlængelse af Østhavnsvej fra Marselis Boulevard til indkørsel til APM terminalen fra dels 2 dels 3 sporet vej til en 4 sporet vej. 

 

Fra indkørslen til APM terminalen til den nye færgeterminal skal der etableres dels et stykke 4 sporet vej dels et stykke 2 sporet vej. Der etableres et nyt vejanlæg for Sumatravej og det eksisterende kryds ved Oliehavnsvej ombygges. Der nedlægges desuden en rundkørsel, hvor der etableres et nyt signalreguleret anlæg. Derudover skal der etableres 2 nye signalregulerede kryds samt signalregulering ved udkørsel fra færgeterminalens område.

 

Disse arbejder foregår, så der i hele perioden er sikret adgang for transport til alle virksomheder i arbejdsområdet. Der laves løbende trafikafviklingsplaner for de aktuelle arbejdsområder, og alt på projektet udføres med 3D-maskinstyring.  

 

Projektet udføres i hovedentreprise og indeholder følgende mængder:

 

Vej og belægningsopbygning
• 45.000 m2 asfalt
• 13.300 m granitkantsten
• 15.000 m2 belægningssten
• 21.000 m3 bundsikringsgrus, levering og indbygning
• 57.000 m2 stabilt grus, levering og indbygning
• 20.000 m vognbane- og kantlinjer

 

Jordarbejder
• 19.000 m3 råjord/ ubundne materialer, afgravning og bortkørsel til internt depot

 

Afvanding
• 2.500 m dræn
• 4.300 m tætte-ledninger
• 430 stk. brønde
• 200 stk. tilslutninger til eksisterende afvanding
• 1.600 m annullering af eksilerende ledninger
• 700 m midlertidig grundvandssænkning af ledningsgrave

 

Konstruktioner
• 200 m autoværn
• 175 stk. færdselstavler
• 3 stk. montage af skilteportaler

Hent pdf

Kategori: Anlæg

Periode: 08.2019 - 08.2020

Rådgiver: COWI, 

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 32.000.000,-

->  Se flere referencer

Hent profilbrochure

Nyheder fra Munck Havne og anlæg

23

JAN

Munck Gruppen øger omsætningen – og ser fremad efter hårde år i Island

Munck Gruppen A/S har i regnskabsåret 18/19 øget sin omsætning til 2,25 mia. DKK, hvilket er ca. 10 % højere end året før. Koncernens resultat ender på 15 mio. DKK før skat.

14

AUG

Munck indgår lufthavnskontrakter i Grønland

Munck Gruppen skal over de næste 4 år udføre lufthavnsbyggeri i henholdsvis Nuuk og Ilulissat. Dette er en realitet, efter der tirsdag d. 13. august 2019 blev skrevet kontrakt på Munck Gruppens, samlet set, hidtil største projekt til dato.

->  Se alle nyheder