Renovering af Kalundborg Vesthavn, Etape 1 og 2

Kalundborg Havn - renovering af Vesthavnen

Dette projekt har transformeret den gamle Kalundborg Vesthavn til en bynær havnepark for byens borgere, hvor der er lettere adgang til det maritime miljø. Integreret i havneparkens design er der bl.a. opført en ny højtvandsmur, klimasikrende mod fremtidige stigninger af vandstanden i havnen. Der er udført spunsarbejder i form af ny spunsjern 2 meter ud fra den eksisterende spunsvæg, hvorefter der er opfyldt med indbygningsmaterialer, som er blevet til den nye betonpromenade. Der er etableret ca. 200 lbm. spuns med jordankre og ca. 100 lbm. fritstående spuns foran eksisterende havnekaj.

 

Projektet indeholder bl.a. lodrette indfatninger langs kajarealer og tilhørende trædæk. Langs kajen i det nyetablerede havnearealer, og ved den gamle kajkant, er der tilkørt indbygningsmaterialer og indbygget belægningskasser til betonpromenade og asfaltbelægning. I havneparken er der indbygget muldjord som en del af havneparkarealet. Der er ligeledes udført bådebroer og landindvinding i forbindelse med udvidelse af kajen.

 

Indhold og udvalgte mængder:

 

• Nedsætning af ca. 300 lbm. ny spuns foran eksist. havnekaj - både fritstående og med jordankre
• 250 m støttevægge som højtvandssikring
• Landindvinding på maritimt område
• Opfyldningsarbejder
• Trappeovergange over ny højtvandssikring i træ
• Ny betonpromenade
• Ramning af 13 meters Green heart pæle
• 250 m2 azobé-anlægsbro
• 350 lbm. hammer og friholderværk i azobé
• Afvanding af 4.000 m2 havneareal
• Asfaltbelægningsarbejder
• Opbygning af 150 m2 træterrasse ved bådklubbens klubhus
• Ramning af agterfortøjningspæle i havnebassinet
• El, vand og aptering til lystbådsbrugere

 

Munck Havne & Anlæg har udført projektet i to etaper:

 

Etape 1 - fra oktober 2018 - maj 2019
Etape 2 - fra september 2019 - maj 2020

Hent pdf

Kategori: Spunsning

Periode: 10.2018 - 05.2020

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 16.000.000,-

->  Se flere referencer

Hent profilbrochure

Nyheder fra Munck Havne og anlæg

15

DEC

Stigende aktivitet og væsentligt forbedret resultat i Munck Gruppen

Munck Gruppen A/S har i regnskabsåret 19/20 øget sin omsætning til 2,5 mia. DKK. De samlede danske aktiviteter løfter både omsætning og overskud. De udenlandske aktiviteter vokser ligeledes og står for knap 25 % af omsætningen. Koncernens resultat ender på

20

NOV

Dronefilm fra Enghave Brygge, København

I september 2020 påbegyndte Munck Havne & Anlæg udførelse af træbrygger, havne samt flydepontoner på Enghave Brygge i Københavns Sydhavn.

->  Se alle nyheder