Helhedsgenopretning af veje i KBH

Helhedsgenopretning af veje

Munck Havne & Anlæg er en af tre entreprenører på en stor rammeaftale med Københavns Kommune, hvor forskellige vejstrækninger skal helhedsgenoprettes. Vejprojekterne tildeles løbende gennem fire år. Det første projekt - Projekt Hulgårdsvej - blev tildelt og projekteret i 2017 med opstart i april 2018.

 

Samarbejdet på rammeaftalen bærer gennemgående præg af tidlig inddragelse af entreprenøren, og således vil Munck Havne & Anlæg a/s typisk være med til at granske vejprojekterne og komme med tekniske input, før de startes op. Bl.a. har Munck Havne & Anlæg i denne forbindelse stået for udarbejdelse af trafikplaner.

 

Projekterne rummer forskelligartede genopretningsarbejder på veje, fortove og cykelstier, hvor Munck Havne & Anlæg står for alt fra opbrydning til retablering og finish. Bl.a. udføres anlægs- og asfaltarbejde samt afvanding, højderegulering af brønde og dæksler mv.

 

De enkelte vejprojekter på rammeaftalen tilrettelægges efter de pågældende ønsker og behov fra Københavns Kommune. Arbejdet udføres på særdeles trafikerede strækninger og stiller således høje krav til professionel trafikhåndtering. Udførelsesområdet er desuden kendetegnet ved stor befolkningstæthed med mange omkringliggende bygningsværker, hvilket stiller høje krav til afskærmninger og sikkerhedsforanstaltninger.

Hent pdf

Kategori: Anlæg

Periode: 01.2018 - 12.2021

Rådgiver: Rambøll Danmark A/S, 

Entrepriseform: 4-årig rammeaftale

Entreprisesum: Kr. 200.000.000,-

->  Se flere referencer

Hent profilbrochure

Nyheder fra Munck Havne og anlæg

7

APR

Video: Aflevering af Fredericia Genbrugscenter

Den 12. marts 2021 var der aflevering af Fredericia Genbrugscenter, hvor Munck Havne & Anlæg har udført beton-, jord/kloak samt belægningsarbejderne.

1

FEB

Er du vores nye kollega ?

Vil du være med til at udvikle fremtidens infrastruktur - både nationalt og internationalt?

->  Se alle nyheder