Helhedsgenopretning af veje i KBH

Helhedsgenopretning af veje

Munck Havne & Anlæg er en af tre entreprenører på en stor rammeaftale med Københavns Kommune, hvor forskellige vejstrækninger skal helhedsgenoprettes. Vejprojekterne tildeles løbende gennem fire år. Det første projekt - Projekt Hulgårdsvej - blev tildelt og projekteret i 2017 med opstart i april 2018.

 

Samarbejdet på rammeaftalen bærer gennemgående præg af tidlig inddragelse af entreprenøren, og således vil Munck Havne & Anlæg a/s typisk være med til at granske vejprojekterne og komme med tekniske input, før de startes op. Bl.a. har Munck Havne & Anlæg i denne forbindelse stået for udarbejdelse af trafikplaner.

 

Projekterne rummer forskelligartede genopretningsarbejder på veje, fortove og cykelstier, hvor Munck Havne & Anlæg står for alt fra opbrydning til retablering og finish. Bl.a. udføres anlægs- og asfaltarbejde samt afvanding, højderegulering af brønde og dæksler mv.

 

De enkelte vejprojekter på rammeaftalen tilrettelægges efter de pågældende ønsker og behov fra Københavns Kommune. Arbejdet udføres på særdeles trafikerede strækninger og stiller således høje krav til professionel trafikhåndtering. Udførelsesområdet er desuden kendetegnet ved stor befolkningstæthed med mange omkringliggende bygningsværker, hvilket stiller høje krav til afskærmninger og sikkerhedsforanstaltninger.

Hent pdf

Kategori: Anlæg

Periode: 01.2018 - 12.2021

Rådgiver: Rambøll Danmark A/S, 

Entrepriseform: 4-årig rammeaftale

Entreprisesum: Kr. 200.000.000,-

->  Se flere referencer

Hent profilbrochure

Nyheder fra Munck Havne og anlæg

23

JAN

Munck Gruppen øger omsætningen – og ser fremad efter hårde år i Island

Munck Gruppen A/S har i regnskabsåret 18/19 øget sin omsætning til 2,25 mia. DKK, hvilket er ca. 10 % højere end året før. Koncernens resultat ender på 15 mio. DKK før skat.

14

AUG

Munck indgår lufthavnskontrakter i Grønland

Munck Gruppen skal over de næste 4 år udføre lufthavnsbyggeri i henholdsvis Nuuk og Ilulissat. Dette er en realitet, efter der tirsdag d. 13. august 2019 blev skrevet kontrakt på Munck Gruppens, samlet set, hidtil største projekt til dato.

->  Se alle nyheder