Odense Letbane - Anlægsentreprise

Entreprisen udføres i konsortium bestående af Comsa, Munck og Efacec (CME-konsortiet)

Munck udfører anlægsentreprisen på hele strækningen ved Odense Letbane.

 

Vi står for hele banetracéet, og udfører opgaven som en traditionel vejopbygning - herunder etablering af afvanding og trækrør samt indbygning af bærelag, som afsluttes med et betonrenselag. Efterfølgende trækkes strøm og skinner. Ydermere har vi gravet ud og in situ støbt til substations. Vi overleverer en grænseflade til skinneentreprenør. 

 

Projektet indbefatter desuden udførelse af en mindre grundvandssænkning undervejs. Slutteligt leverer vi den sidste finish med såning af græs, asfaltering samt flisebelægning omkring banen samt fliser, kantsten og asfalt på strækningens i alt 26 stationer. 

 

Udvalgte mængder:

 

• Trafikhåndtering på letbanens 14.500 m lange tracé
• Betonrenselag: 101.500 m2
• Bundsikring: 55.000 m3
• Stabilt grus: 25.000 m2
• Opgravning og bortskaffelse af jord: 115.000 m3
• Kabel trækrør: 105.000 m
• Afvanding: 30.000 m
• Udlægning og såning af muld: 64.000 m2
• Støttevæg: 700 m2
• Håndtering af trafikkryds: 55 vejkryds

Hent pdf

Kategori: Anlæg

Periode: 07.2018 - 11.2019

Rådgiver: Teknisk rådgiver: COWI , 

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 200.000.000,-

->  Se flere referencer

Hent profilbrochure

Nyheder fra Munck Havne og anlæg

23

JAN

Munck Gruppen øger omsætningen – og ser fremad efter hårde år i Island

Munck Gruppen A/S har i regnskabsåret 18/19 øget sin omsætning til 2,25 mia. DKK, hvilket er ca. 10 % højere end året før. Koncernens resultat ender på 15 mio. DKK før skat.

14

AUG

Munck indgår lufthavnskontrakter i Grønland

Munck Gruppen skal over de næste 4 år udføre lufthavnsbyggeri i henholdsvis Nuuk og Ilulissat. Dette er en realitet, efter der tirsdag d. 13. august 2019 blev skrevet kontrakt på Munck Gruppens, samlet set, hidtil største projekt til dato.

->  Se alle nyheder