Stormen Bodil giver arbejde til MHA i Lemvig

3. september 2014  |  Munck Havne & Anlæg a/s

Og således ringede skibsklokken mandag formiddag, efter der var blevet åbnet for de fem kuverter, der hver rummede tilbud på at opføre en ny ydermole ved Lemvig Havn. Derfor var der millioner på spil for både virksomheder og for Lemvig Kommune.

 

Det laveste tilbud blev givet af Munck Havne og Anlæg, der har erfaring på alle områder indenfor havnebygning, f.eks. færgelejer og opmarchbaner, havnekajer og moler, ophalerramper, beddinger samt små og store lystbådehavne.

 

Munck Havne & Anlæg a/s har tidligere udført tilsvarende projekter i Svendborg og Faaborg.

 

Baggrund og yderligere oplysninger om projektet

I forbindelse med stormen Bodil i december 2013 blev en stor del af den nuværende vestlige dækmole ødelagt. Store dele af Lemvig Havn står på nuværende tidspunkt uden bølgeafskærmning.

Entreprisen omfatter genetablering af den vestlige dækmole. Det er valgt at placere den nye dækmole 35-60 m udenfor den eksisterende vestlige dækmole, for dermed at opnå en mere optimal indretning f havnen, så den også i fremtiden tilgodeser havnens brugere. Endvidere forlænges den nye dækmole for at give bedre afskærmning mod bølger, og dermed forbedre bølgeforholdene i havnen i forhold til de eksisterende forhold.

Entreprisen omfatter i hovedtræk følgende arbejder:

  • ​Etablering af den nye vestlige dækmole med en længde på ca. 210 m bestående af pælebukke af kompositpæle (basralocus/gran) med en bølgeskærm i azobé og løbebro i trykimprægneret fyr.
  • Forlængelse af eksisterende Forbindelsesbro med ca. 60 m bestående af pælebukke af jernbeton med betonpæleåg og friholdertømmer, bølge- og læskærm samt dæk i azobé.
  • Uddybning til kote -3,5 m i området mellem den eksisterende og den nye vestlige mole dvs. ca. 8000 m3

Arbejdet forventes – under forbehold for byrådets og myndighedernes endelige godkendelse – udført i perioden september 2014 – juli 2015. Samlet entreprisesum ca. DKK 27,5 mio.

Se flere nyheder