Renovering af Kalundborg Vesthavn (Etape 1 og 2)

Kalundborg Havn - renovering af Vesthavnen

Entreprisen omhandler renovering af den gamle Kalundborg Vesthavn. Formålet med renoveringsprojektet er, at den gamle Kalundborg Vesthavn i fremtiden skal have karakter af en bynær havnepark for byens borgere. Havnen fungerer i dag som en delvis erhvervshavn samt en havn for lystsejlere, og havnen fremstår ikke på en måde, som inviterer byens borgere ned til havnen. Det er derfor hensigten, at den fremtidige indretning af Vesthavnen skal sikre lettere adgang til det maritime miljø for byens borgere.

På projektet nedsætttes ca. 300m ny spuns foran eksisterende havnekaj. Der udføres 250 m støttevægge, ny betonpromenade, 250 m2 azobé-anlægsbro, 350 m azobé-hammer samt friholderværk i azobé foran spunsvæg. Dertil udføres afvanding af 4000 m2 havneareal samt efterfølgende asfaltbelægningsarbejder.

 

Munck Havne & Anlæg udfører projektet i to udførelsesfaser:

Etape 1, som løber fra oktober 2018 - maj 2019

Etape 2, der løber fra september 2019 - maj 2020

Hent pdf

Kategori: Spunsning

Periode: 10.2018 - 05.2020

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 16.000.000,-

->  Se flere referencer

Hent profilbrochure

Nyheder fra Munck Havne og anlæg

11

DEC

Munck Havne & Anlæg indgår kontrakt med Københavns Lufthavne A/S

Torsdag d. 6. december blev underskriften sat, og over de kommende 21 måneder vil Munck Havne & Anlæg være beskæftiget på entreprisen ’New Contact Stands E27 & E33’ for Københavns Lufthavne.

1

MAJ

Munck skal bygge broer og veje i Ghana

Munck Civil Engineering a/s har indgået kontrakt med Ghana Highway Authority om det Danida-finansierede projekt ’Danida Bridges in Northern Ghana’.

->  Se alle nyheder