Vordingborg Havn, Etape 2 og 3

Udvidelse af Vordingborg Havn - komplekst projekt med spuns og omfattende materialehåndtering

Opgaven, som er delt ud på 2 entrepriser, omhandler udvidelse af Vordingborg Havn.

Etape 2 omfatter en udvidelse på ca. 40.000 m², som afgrænses af en ny kajvæg, der etableres som en nedrammet spuns på ca. 350 m med betonhammer ovenpå. Der etableres grundvandssænkning i forbindelse med forankringen. Udvidelsen betyder desuden opfyld af arealet med dels sand, aske og slagger og afsluttes med belægning i en 30 m bræmme langs den nye kaj.

I hovedmængder omfatter opfyldningsarbejdet ca. 80.000 m³ sand, 32.000 m³ aske og 16.000 m³ slaggebundgrus. Ligeledes omfatter projektet etablering af grundvandssænkning, afvandingssystem, et brandvandsindtag samt dræn langs spuns mv. Der etableres også ny el- og vandstandere og føringsveje hertil.

Etape 3 omfatter på samme vis en ny kaj, denne på 200 m.
Slutteligt omfatter entrepriserne etablering af ny ca. 550 m ny stenmole og molehoved, en mindre stålbro samt uddybning. Opgaven løses i egenproduktion, og det er således kun el, vand og uddybning, som udføres af underentreprenører.

Opgaven udføres under særlig hensynstagen til de erhvervsdrivende på havnen.

Hent pdf

Kategori: Spunsning

Periode: 02.2018 - 10.2019

Bygherre: Vordingborg Havn (Kontakt: Jan-Jaap Cramer / jjcr@vordingborg.dk), Vesthavnen 5, 4760 Vordingborg

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 95.000.000,-

->  Se flere referencer

Hent profilbrochure

Nyheder fra Munck Havne og anlæg

11

DEC

Munck Havne & Anlæg indgår kontrakt med Københavns Lufthavne A/S

Torsdag d. 6. december blev underskriften sat, og over de kommende 21 måneder vil Munck Havne & Anlæg være beskæftiget på entreprisen ’New Contact Stands E27 & E33’ for Københavns Lufthavne.

1

MAJ

Munck skal bygge broer og veje i Ghana

Munck Civil Engineering a/s har indgået kontrakt med Ghana Highway Authority om det Danida-finansierede projekt ’Danida Bridges in Northern Ghana’.

->  Se alle nyheder