Anlæg

 • Helhedsgenopretning af veje i KBH

  Referencen omhandler en 4-årig rammeaftale for helhedsgenopretning af veje for Københavns Kommune.

  ->  Se referencen

 • Anlægsentreprise på Odense Letbane

  Munck Havne & Anlæg og Munck Forsyningsledninger udfører i fællesskab anlægsentreprisen på Odense Letbane.

  ->  Se referencen

 • Ballerup Boulevard

  Fra hovedvej til bymidte. Projektet omhandler indsnævring af Ballerup Boulevard mellem Torvevej og Bybuen beliggende i Skovlunde bymidte.

  ->  Se referencen

 • Nyborg Genbrugsstation

  Entreprisen omhandler jord-, sand-, sten- og betonarbejder, afvanding og belægningsarbejde i forbindelse med etablering af en helt ny og fremtidssikret genbrugsstation i Nyborg.

  ->  Se referencen

 • Reparation af spuns på Avedøreværket

  Nærværende entreprise omhandler reparation af spuns på Avedøreværket.

  ->  Se referencen

 • Ved Vesterport

  Helhedsgenopretningsprojektet Ved Vesterport omfatter bl.a. færdselsregulerende foranstaltninger, genopretning af kørebanen og udlægning af støjregulerende asfalt.

  ->  Se referencen

 • Aarhus Havn - Omni Terminal og Kaj 204-206

  Mere vand skal omdannes til land på Aarhus Havn. Terminalen er døbt "Omniterminalen" efter det latinske ord "omni", der betyder "alle".

  ->  Se referencen

 • YX Truckanlæg ved Nyborg Øst

  Entreprisen omhandler etablering af et nyt truckanlæg i Nyborg for YX Erhverv - herunder anlæg af truck-parkeringspladser og toiletter.

  ->  Se referencen

 • Cykelsti og krydsombygning langs Storebæltsvej

  Entreprisen omfatter krydsombygning ved krydset Storebæltsvej og Sliphavnsvej, inkl. breddeudvidelse af Storebæltsvej.

  ->  Se referencen

 • Helhedsgenopretning af Valby Langgade

  Helhedsgenopretningen omfatter primært genopretning af hele kørebanen inkl. fjernelse af sporvognsskinner og udlægning af støjreducerende asfalt, genopretning af afvanding, cykelst

  ->  Se referencen

 • Opførelse af Industrihal i Tiegentbyen

  Udførelse af jord-, kloak- og betonarbejder i forbindelse med opførelse af 28.000 m2 industrihal samt 23.000 m2 belægningsarealer.

  ->  Se referencen

 • Betonarbejder på Kyndbyværket

  I forbindelse med stormene Bobil og Allan led Kyndbyværket voldsomt pga. oversvømmelser og de høje bølger. Derfor skulle værket sikres mod de kommende storme.

  ->  Se referencen

 • Vejudvidelse på Samsø

  Eksekvering af et anlægsprojekt, der omhandler udgravning af 8.000 m2 vejkasse med bundopbygning, vejafvanding og asfalt. Det sætter krav til projektstyring, planlægning og samarbe

  ->  Se referencen

 • Christianshavnsruten

  Etablering af 2 nye stålbroer samt cykelsti

  ->  Se referencen

 • Bro 513 - Nr. Broby

  Udskiftning af gammel beton og fugtisolering

  ->  Se referencen

 • Stikrydsning ved Sallinge

  Projektet omfatter etablering af en stikrydsning på hovedlandevejen H521 Fåborgvej.

  ->  Se referencen

 • Holmen, Kbh. - Forstøbning Spanteloftsbygningen

  Etablering af 80 lbm forstøbning på spuns. Udstøbt fra -1.00 til +1.00.

  ->  Se referencen

 • Nyt hovedkontor til BOKA GROUP

  Udførelse af jord-, kloak- og betonarbejder i forbindelse med opførelse af hovedkontor til BOKA GROUP.

  ->  Se referencen

 • Etablering af Toftegårdsvej, 5800 Nyborg

  Etablering af 1,5km. ny vej med afvanding og belysning.

  ->  Se referencen

 • Vemmelev - Bassin og pumpestation

  Etablering af 1.500 m3 stort bassin med tilhørende pumpestation. Herunder rømning af jord, pilotering, pumpeinstallationer samt retablering af området.

  ->  Se referencen

Hent profilbrochure

Nyheder fra Munck Havne og anlæg

11

DEC

Munck Havne & Anlæg indgår kontrakt med Københavns Lufthavne A/S

Torsdag d. 6. december blev underskriften sat, og over de kommende 21 måneder vil Munck Havne & Anlæg være beskæftiget på entreprisen ’New Contact Stands E27 & E33’ for Københavns Lufthavne.

1

MAJ

Munck skal bygge broer og veje i Ghana

Munck Civil Engineering a/s har indgået kontrakt med Ghana Highway Authority om det Danida-finansierede projekt ’Danida Bridges in Northern Ghana’.

->  Se alle nyheder